17 nov. 2005

De 23e - voorbereiding op de standpunten

De kandidatencommissie heeft gewikt en gewogen en heeft haar rapport uitgebracht. Het is nu aan de leden zich een eigen oordeel te vellen over de kandidaten en de volgorde van de kandidaten te bepalen.

En dat zal allemaal gebeuren op de 23e november. Het programma::

20.30 en 21 uur : Jos van de Lans, publicist en lid voor GroenLinks van de Eerste Kamer, zal een interview doen met de twee mensen die het boegbeeld zullen vormen van de komende campagne voor de stadsdeelraadverkiezing: lijsttrekker Astrid Kuiper en wethouderskandidaat Jan Hoek. Wat is er de afgelopen jaren door GroenLinks bereikt in Zeeburg? Wat zijn gemiste kansen? En waar moet GroenLinks zich de komende vier jaar in Zeeburg sterk voor maken?
21.10 - 22.10 uur: Daarna kunnen de leden persoonlijk kennis maken met de kandidaten. De opzet is als volgt. Aan drie tafels zal door de kandidaten worden gediscussieerd over belangrijke punten uit ons concept-verkiezingsprogramma.

Aan tafel 1 zal worden gepraat en gediscussieerd over de paragrafen 'Samen leven' en 'Ontspannen' uit ons verkiezingsprogramma; aan tafel 2 over de pragrafen 'Wonen' en 'Buiten'; aan tafel 3 over de paragrafen 'Werken' en 'Leren'.

22.15-22.30: Ronald Faber zal namens de campagnecommissie een korte schets geven van de komende campagne activiteiten.

Geen opmerkingen: