31 jan. 2006

Gelezen in de krant - (1) lokale partijen


Gisteren gelezen in de krant (Trouw)

Er komen meer lokale partijen in nederland: 35% meer dan vorig jaar. Of dat veel is weet ik niet, en of het verkeerd is ook niet. Want ik heb niet gelezen of er bij stond of de landelijke partijen plaatselijk ophielden met bestaan, of aan aanhang verloor.
De opmars wordt wel verklaard in een afkeer van de gevestigde politiek. En het zijn vooral allechtone en jongeren partijen. Een bestuurskundige beschrijft de lokale politicus als een soort ombudsman met een luisterend oor. Een zeer milde beschrijving. Want het debacle van leefbaar echo-ed nog na.

In dezelfde krant een klein interview met dichter Rotterdam politicus Manuel Kneepkens. Die zijn verbloemde onverbloemde kritiek uit op de leefbaar politiek van Pastors en van Sluis. Maar ook op de PVDA-mentaliteit. "leefbaar heeft de mond vol van veiligheid, maar het is schijnveiligheid", en Amsterdam noemt hij een stad van "pappen en nathouden". Of hij het allemaal zo krachtig bedoeld, of dat het de interpretatie van de journalist is, geen idee. Het mooiste vond ik nog van de verklaring van het falen van de politiek: de rotterdamse (PVDA) ambtenaar zou het proces vertragen door Gandhipolitiek.

Nooit verkeerd natuurlijk, geweldloos, open en waarheidsgetrouw verzet.

Geen opmerkingen: