5 sep. 2006

Ik begin weer met lezen - zwervers in Amsterdam

Ik ben weer begonnen met lezen en werken:
Er leven rond de 500 zwerfjongeren in de stad (tussen de 18 en 23 jaar). Dat is veel! ik viel bijna van mijn stokje toen ik dat las. Natuurlijk zijn er verschillende versies: thuislozen, daklozen begeleid wonen, maar toch... Vooral als je leest dat er een grote groep Surinaamse meisjes tussen zit, en een grote groep Marrokaanse jongens. Bovendien hebben veel van deze jongeren een lichtelijk verstandelijke handicap. Onze GroenLinkswethouder heeft dus veel te doen!

(trouwens over het Midden Oosten: De inhoud van "Het zijn net mensen" door Joris Luyendijk is erg aan te raden!)

Ik ben weer terug van reces, en weer hard aan het werk.
Het duo-raadslidschap kan dus echt beginnen. De verkiezingen staan voor de deur, GroenLinks staat slecht, we hebben een concept verkiezingsprogramma, het stadsdeel een perspectievennota, en genoeg onderwerpen voor de groenen en linksen onder ons. Daarover later vast meer.

Ons eerste gesprek met de stad was de ideeën dag op IJburg. Waar bewoners ideeen over jongeren/ouderen en ontmoeten, konden presenteren. Het was er gezellig, druk en vol met enthousiaste mensen.
Ik zag een jongen die een idee had over een speurtocht langs de bijzondere plekken de buurt, een meisje dat een voetbaltoernooi wilde organiseren, mensen met speciale ontmoetingsbankjes, kunstenaars met lichtbakens, samen eten in de buurt georganiseerd door vrijwilligers, of een boom waar de eerste bewoners hun namen kunnen achterlaten. En nog veel meer.

Ze werden o.a. beoordeeld door GroenLinks wethouder Maarten van Poelgeest (Wethouder belast met IJburg) Uiteindelijk kregen enkele ideeën het geld wat ze nodig hadden om te starten, en konden andere ideeen opgepakt worden door het stadsdeel. Echt een top initiatief dus.

Of dit weblog nog een lang leven is beschoren weet ik niet, want we proberen één digitaalgeluid te maken met de fractie en alles te integreren in onze officiële site. Wordt vervolgd dus.

Geen opmerkingen: