14 nov. 2006

De SP doet wel groen, maar is het niet

Kijk hier naar Douwe onze campagneleider op pad.

Wat je ook over het rapport van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) kan zeggen, vrijwel alle politieke partijen geven het milieu te weinig prioriteit. En gelukkig zijn we de groenste partij volgens Vroege Vogels boven de partij van de dieren de Christenunie en daarna de SP. Het CDA bungelt ergens onderaan met een 4,5. Blijkbaar hebben ze de kleur groen als een afleidingsmanoeuvre gekozen.

En alhoewel ik een gloedhekel heb aan mensen die constant zeggen "nu moet het, anders is het tij niet te keren" (je werkt dan sceptiscme in de hand), lijkt de tijd rijp om Groen weer op de agenda te zetten. Het staat er namelijk niet op.

Het milieucentrum amsterdam analyseerde de verkiezingsprogramma's en zette voor mij de punten uit ons regeerakkoord (zeeburg) op een rij (handig)

· intensiveren beheer en onderhoud groen
· stimuleren geveltuinen
· aanpakken achterstallig onderhoud bomen en groen
· versterken groen (gevel- en kadetuinen, vlindergebiedjes)
· beschermen monumentale bomen
· realiseren ecologische verbindingszone Diemerzeedijk
· maatregelen automobiliteit
· gebruik bestemmingsplannen (wat komt waar)
· uitvoeren Actieplan Luchtkwaliteit
· stimuleren autodelen en schone auto’s
· ontmoedigen korte autoritjes
· faciliteren vervoer over water
· schoner wagenpark stadsdeel
· meer fietsen in IJtram
· meer inpandig parkeren
· meer nietjes en fietsenrekken
· meer inpandige fietsenstallingen
· geen extra parkeerplaatsen op straat
· verhogen prijs parkeervergunning
· voortzetten energiebeleid
· stadsverwarming Zeeburgereiland
· deelnemen aan schooltuinen
· preventie en handhaven vuil(nis) op straat
· adoptieplan ondergrondse afvalcontainers
· opstellen dierenwelzijnbeleid

Geen opmerkingen: