5 dec. 2006

Kapvergunningen - December (2) en fietsen in het Javapark


  • Javastraat, 1 boom (Den) in de binnentuin van Javastraat 172 hs. Na de kap wordt er een boom herplant. (5-12-2006)

Fietsen in het Flevopark

Trouwens er ligt een belangrijk besluit ter inspraak over Fietsen in het Flevopark. Het Dagelijks Bestuur heeft het voornemen om fietsen in het Flevopark toe te staan op één logische recreatieve route van noord naar zuid, van de ingang bij het zwembad tot de ingang nabij de tennisvereniging de Tiebreakers aan de Valentijnkade. Het besluit ´Fietsen in het Flevopark´ligt vanaf 6 december ter inzage bij het Publiekscentrum. Het besluit staat ook op www.zeeburg.amsterdam.nl. Uiterste inleverdatum voor zienswijzen is 10 januari 2007.

(~) Bijlage fietsen in het park

Astrid Kuiper (GroenLinks) heeft er in de Commissie ROB van oktober kritische kanttekeningen bijgeplaatst:

  • Bijvoorbeeld de aantasting van het park als stiltegebied. (kennelijk wordt de oorspronkelijke visie verlaten). Meer in zijn algemeenheid is een discussie nodig over wat het Stadsdeel precies wil met het park als stilte en/of recreatiegebied. Astrid raadde in de commissie het voorstel af, mede vanwege de bebouwing in Oost/Watergraafsmeer en op het Zeeburgereiland. En omdat een bredere visie op het gebruik van het park en beheer en handhaving ontbreekt.
  • Waarom is er eerder niet gehandhaafd? In welke periode (wellicht voornamelijk in de zomer) en op welke tijdstippen (schooltijd) wordt het park als fietsdoorgangsroute gebruikt? Hierover zou nader onderzoek gedaan moeten worden.
  • Daarnaast is GroenLinks Zeeburg van mening dat verlichting schijnveiligheid oplevert. GroenLinks heeft op dit gebied nog wel een aantal wensen. GroenLinks is in eerste instantie tegen verlichting in het park vanwege de ecologie.
  • GroenLinks vindt wel dat het plan ter inspraak aan bewoners mag worden voorgelegd, maar vraagt het DB om daarnaast met een visie op het park te komen.

Geen opmerkingen: