31 mei 2007

Iep gekapt Javastraat t.o.v. huisnummer 53

Bericht van het stadsdeel:

Stadsdeel Zeeburg heeft op 31 mei 2007 in de Javastraat een boom met iepziekte gekapt. De iepziekte is een schimmelziekte die wordt overgebracht door iepenspintkevers of via ondergrondse wortelverbindingen tussen iepen. Deze schimmelziekte vermenigvuldigd zich in de houtvaten. De boom reageert hierop en sluit de houtvaten af waardoor er geen sapstroom meer plaatsvindt en de boom verdroogt. Het blad, meestal bovenin de boom verwelkt en wordt bruin. De boom gaat uiteindelijk dood. Bovendien is deze ziekte besmettelijk waardoor andere bomen in de omgeving grote kans lopen besmet te worden.
De Provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam stellen het stadsdeel verplicht om een besmette iep zo snel mogelijk te kappen en het hout te vernietigen. Stadsdeel Zeeburg controleert regelmatig in het stadsdeel op iepziekte. Zo kunnen mogelijke besmetting tegengaan worden en kan er snel gehandeld worden als dit nodig is. In het hele land komen regelmatig gevallen van iepziekte voor. Door snel te reageren is deze ziekte goed beheersbaar te houden.

Geen opmerkingen: