23 mei 2007

kapvergunningen - mei (3) uitgestelde termijn middeneiland

Blijkbaar gaat de vergunningverlening gewoon door. De termijn voor zienswijze is tot 1 juni verlengd.

  • 41 -Westelijke Merwedekanaaldijk 4 (Middeneiland), voor het kappen van 41 bomen (Iepen). Reden voor kappen: de bomen verstoren radarbeeld scheepvaart/begeleiding ARK kanaal. Dit kan gevaar opleveren voor de scheepvaart. Het terrein is van Rijkswaterstaat.
    I.v.m. nageleverde tekeningen en de feestdagen loopt de inzagetermijn van deze aanvraag tot 1 juni 2007

Geen opmerkingen: