12 jun. 2007

verkiezingspunt 49: het stadsdeel ondersteunt initiatieven voor een biologische markt

Een nieuwe rubriek: welke verkiezingsbeloften worden nagekomen:
Krijgt het oostelijk Havengebied eindelijk een biologische markt (punt 49)?
Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met een proef van vijf biologische kramen ineen op het pleintje aan de oostelijke zijde van de Van Eesterenlaan. "We kiezen voor een kleinschalige markt met een bijzonder aanbod, omdat we denken dat dit het meeste kans op succes heeft" zegt GroenLinks stadsdeelwethouder Economische zaken, Jan Hoek. "Op korte termijn kunnen we nu staanplaatsen gaan vergunnen, waardoor de buurt er binnenkort een markt bij heeft",

De kooplieden hebben de wens uitgesproken voor een markt op woensdagmiddag van 12.00 uur tot 19.00 uur. Na een half jaar vindt er een evaluatie plaats. Het voornemen om staanplaatsvergunningen te verlenen wordt 6 juni 2007 gepubliceerd in het Zeeburgjournaal en de aanvragen zullen 2 weken ter inzage liggen bij het publiekscentrum van het stadsdeelkantoor.

Geen opmerkingen: