13 aug. 2007

CO2 slechts op papier verminderd + video Wientjes

In de Trouw staat een aardig commentaar op het bericht dat de Nederlandse CO2 uitstoot zou zijn verminderd. Volgens de krant is van een structurele verlaging van geen sprake. De daling is vooral te danken aan het feit dat Nederland de afgelopen jaren veel elektriciteit heeft geïmporteerd. Feitelijk is er meer elektriciteit verbruikt, en daarmee ook meer uitstoot gegenereert.

Nederland zal proberen door de bouw van nieuwe kolencentrales niet meer van import van stroom afhankelijk te zijn. De regering neemt de extra vervuiling op de koop toe. Het kabinet ziet (na lang wikken en wegen..) geen beter alternatief voor de slinkende gasbel.

De winst door verbeterde isolatie, ook in de glastuinbouw, weegt bovendien niet op tegen de uitstoot door het verkeer (30% meer dan in 1990.). Voor de sceptici, wij Europeanen en Nederlanders stoten nog steeds drie of vier keer meer CO2 uit per persoon dan in China of India. Milieuverbetering door energiebesparing lijkt mij een economische kans, waarbij ook nog de kwaliteit van leven wordt verbeterd. Dubbel op!

Ik las licht geamuseerd in HP de tijd van deze week het contra-milieu relaas van Bernard Wientjes die de milieugekte op amateuristische wijze op de hak probeerde te nemen, en brieste van woede over het besluit dat de a4 niet verbreed mocht worden vanwege de schadelijke CO2 en fijnstofuitstoot. Helemaal hilarisch is de videocolumn, waarin hij de raad van state respecteert, maar vergelijkt dit besluit met de watersnoodramp en vindt dat de Minister moet ingrijpen. Zelfs met allerlei gunstige maatregelen rond dit traject, blijkt de luchtkwaliteit te verslechteren, ook op lokale wegen in de omgeving van de A4. Meer asfalt lost ook het fileprobleem niet op. Een overheid moet durven investeren in andere oplossingen.Hij is ook erg voor kernenergie. In ieder geval, volgens Kyoto moet de komende vier jaar de emissie van broeikasgassen in Nederland minimaal zes procent lager liggen dan die in 1990. Bij Cramer schijnt energiebesparing een absolute prioriteit te zijn. Lijkt me een grote kans voor haar om tijdens dit kabinet politiek te scoren.

Milieu-organisaties ijveren tegelijkertijd voor een klimaatwet waarin Nederlandse uitstoot en emissierechten wordt vastgelegd. En Coolclimate denkt aan energieopwekking door windmolens. (ik keek bewonderend naar de windmolenparken in Duitsland tijdens mijn vakantie.)

Ik ben daarom erg benieuwd wat de Minister uit haar hoge hoed zal toveren.

Geen opmerkingen: