8 aug. 2007

Verwilderd: boekverbranding door Wilders

Ik reed tijdens de vakantie met mijn fiets over het plein waar Hitler de verboden boeken verbrandde. Een plek waar je stilstaat en de vrijheid van meningsuiting viert.

Vanochtend was ik verbijsterd over het 8 uur journaal waar klakkeloos Partij voor de Vrijheid boegbeeld dhr. Wilders klip en klaar het verbod op de Koran verkondigde. Een boek dat de basis is voor miljoenen gelovigen, en een inspiratiebron voor meer dan hen alleen.

Ik wilde eerst de vergelijking niet maken met de dungesnorde leider van de meest verschrikkelijke partij uit de Europese geschiedenis. De tiran die boeken verbood die niet overeenkwamen met de fascisitische leer. Maar het blonde kamerlid, maakte op de nationale televisie zelf de meest walgelijke vergelijking tussen de Islam en het fascisme.

Als het een op straat wouwelende scientology pamflettenverkoper zou zijn geweest, had ik er geen minuut aandacht aan besteed. Echter de heer Wilders en zijn vrijheidslievende partij zijn volksvertegenwoordiger uit Nederland, beoefenen kretelogie op CNN en zijn "spreekbuis" van weldenkende Nederlandse Stemmers.

In zijn brief staat bijvoorbeeld de volgende passage:
"Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven. Die vinden en bevorderen dat de Nederlandse cultuur gestoeld zal zijn op een joods-christelijke-islamitische traditie. Die een generaal pardon verlenen aan leugenaars en criminelen. Die de andere kant op kijken als homoseksuelen inmiddels bijna dagelijks in elkaar worden geramd. Die sharia-hypotheken willen invoeren."

In vroegere tijden noemde men de in Duitsland verbrandde literatuur een teken van het marxistische-joodse complot, mijnheer Wilders is creatief met woorden.

De heer Wilders eindigt zijn brief met "ik heb genoeg", zijn misplaatste versie van "j'accuse". De politicus is wat mij betreft zijn gerespecteerdheid voorbij en verdient met flinke democratische oppositie op zijn plek te worden gezet. Hopelijk in de voetnoten van de democratische wereldgeschiedenis.

Geen opmerkingen: