25 sep. 2007

PVDA lijkt de stekker uit de gezonde stad te trekken

De stedelijke PVDA fractie blijkt de stekker uit haar eigen wethouder, en waarschijnlijk nog veel meer) te trekken.

De PvdA-fractie ziet namelijk in de gemeenteraad het voorstel van wethouder Herrema van Verkeer over verhogen parkeertarvieven absoluut niet zitten. De PvdA-fractie twijfelt aan het nut van de verhoging voor het milieu.

Even voorbijgaand dat met het extra geld de maatregelen worden gefinancierd die ze zogenaamd vooropstaan (beter openbaar vervoer, aanpak doorstroming, subsidies, P&R terreinen, gastenpas, etc.)

Zonder steun van de PvdA-fractie is het plan voorrang voor een gezonde stad niet levensvatbaar. En daarmee wordt een voorstel van de eigen wethouder geblokkeerd.

Geen opmerkingen: