30 okt. 2007

kolen

In het Parool staat dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (garant voor de groene buffer) is fel tegen het plan van de provincie Noord-Holland om de overslag van kolen in de Afrikahaven in Amsterdam te gedogen. De overslag van kolen zo dicht in de buurt van recreatiegebied Spaarnwoude is onaanvaardbaar, zo heeft de gemeente maandag bekendgemaakt. De Raad van State vernietigde kort geleden de milieuvergunning van het kolenoverslagbedrijf ACT, dat zeven miljoen ton kolen per jaar kan overslaan.

Noord-Holland wil de overslag van ACT gedogen totdat er een nieuwe vergunning is verstrekt. Haarlemmerliede en Spaarnwoude vindt dat de provincie haar boekje hiermee te buiten gaat, omdat er alleen in uitzonderlijke gevallen een gedoogbeschikking kan worden gegeven.Volgens de gemeente overschrijdt de concentratie fijnstof in het gebied door de kolenoverslag de wettelijke grens 35 dagen per jaar. Haarlemmerliede en Spaarnwoude wijst erop dat ACT vorig jaar zelf heeft toegegeven overlast te veroorzaken in de omgeving. Innovatieve technieken zouden die hinder moeten beperken, maar daarvan is volgens de gemeente niets terechtgekomen. Ze vraagt nu Gedeputeerde Staten om op te treden tegen het bedijf.

Geen opmerkingen: