4 okt. 2007

Welzijn

Hier een video van AT5 over de actie van de welzijnswerkers.

De zorg van en voor de welzijnswerkers, de zorg van bewoners, de zorgplicht van Welzijn aan het IJ (en andere aanbieders) voor het personeel en goede overdracht taken, het zorgvuldige overname proces door Civic, de plicht van het stadsdeel voor duidelijke informatie en wellicht de regiefunctie, de inspanningen van iedereen om het tot een werkbaar einde te maken.

Ik denk dat er haast niks belangrijker is voor de komende raadsvergaderingen dan het welzijn.

En in ieder geval niet zwartepieten of kwartetten, want bij zoiets passen geen spelletjes.

Volgende week zal er zeker meer duidelijkheid zijn.

[+] nieuws over Civic
[+] eerder nieuws over aanbesteding (september 2007)
[+] Vastgestelde nota vernieuwing sociaal domein (mei 2007)
[+] nog eerder nieuws over aanbesteding (april 2007)

Geen opmerkingen: