26 mrt. 2008

300 handtekeningen keer Wilders de Linker wang toe

Bijna 300 mensen hebben, zoals ik, hun handtekening gezet op de site Keer Wilders de Linker Wang toe van de Linker Wang. Doe mee! (update 26-3-2008 1157)


Geert Wilders roept op tot een Koranverbod in Nederland.

De Koran is voor moslims wat de Thora en Talmud is voor joden of de Bijbel voor christenen. Hij wil moslims in Nederland de bron van hun zingeving en geloof ontnemen. Geert Wilders is in Nederland het toonbeeld van een misinterpretatie van de joods-christelijke traditie waar hij voor meent op te komen. Een van de pijlers van deze traditie is niet angst, maar liefde en dus een gastvrije bejegening van vreemdelingen in ons midden.

Nederland heeft bovendien als natie een traditie van vrijzinnigheid en tolerantie die hervonden moet worden in plaats van aangevallen. Als religieus ge├»nspireerde 'buren' kunnen wij Wilders’ aanval niet toelaten.

De ervaring leert dat intolerantie groeit als het wordt genegeerd. Discussie heeft nauwelijks zin. We proberen niet met gelijke munt te betalen. We beogen hem met respect te behandelen, maar uiten onze schaamte voor zijn voorstellen.

In de traditie van geweldloos verzet willen wij gaan staan tussen hem en degene die hij raakt met zijn onwaardige aanval. Wilders de linker wang toekeren staat voor de keuze voor het bestaansrecht van ieder mens, met welk geloof of welke overtuiging dan ook. Wie aan de religieuze inspiratiebronnen van anderen komt, komt aan de onze.

Geen opmerkingen: