4 dec. 2007

Milieuklok in raadszaal Zeeburg


Gisteren hebben we tot half 12 vergaderd in de commissie fysiek; maar het was het waard. Want zo'n commissie is toch de eerste plek waar onderling gediscussieerd kan worden. En dit keer waren er belangrijke onderwerpen, publiek en 3 insprekers.

Mede-raadslieden en natuurlijk vooral de voorzitter keken met argusogen naar de klok. Want de tijd is heilig en niet per se de discussie. Zelf vind ik het inhoudelijk en politiek debat belangrijker, want daarvoor zit ik daar.

GroenLinks-raadslid Arno Bonte wil in het centrum van Rotterdam een klimaatklok die aangeeft hoe het is gesteld met de klimaatdoelstelling van de gemeente. Rotterdam heeft zich voorgenomen om de CO2-uitstoot voor 2025 met vijftig procent terug te brengen. De klok telt af naar de dag dat die doelstelling wordt gehaald en laat de uitstoot van bijvoorbeeld de havens, industrie en woningen apart zien.
Volgens Bonte wordt de klok zelf ook energiezuinig. 'Ik denk eraan om de klok op groene stroom te laten lopen.' Ook voor Rotterdammers is het volgens het GroenLinks-raadslid een goede stimulans om iets aan de CO2-uitstoot te doen (bron: Elsevier)

Gisteren was er een overgrote meerderheid van de raad voor het milieubeleidsplan 2008 van het stadsdeel. Het lijkt me daarom een goed idee om de concrete doelstellingen in onze eigen milieuklok te verwerken, dan zien we als raad en bestuur waar we aan werken.

Geen opmerkingen: