29 jan. 2008

GroenLinks Amsterdam: 40 voorstellen voor een beter klimaat

GroenLinks Amsterdam presenteerde afgelopen vrijdag 40 voorstellen voor een beter klimaat. Lees hier het rapport. De gemeente heeft zich ten doel gesteld in 2015 een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te zijn, en in 2025 in geheel Amsterdam een reductie van de uitstoot van CO2 met 40% te realiseren ten opzichte van de uitstoot in 1990. Barn Geurts: ‘GroenLinks wil nog een stapje verder. Amsterdam kan niet onder doen voor Rotterdam. Met behulp van deze voorstellen kan Amsterdam klimaatneutraal zijn in 2040.’

1. Doelstelling in klimaatbeleid opnemen van een klimaatneutrale gemeente in 2040. Nvt
2. Bepaal van alle maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit wat de gevolgen zijn voor energiebesparing en de reductie van de uitstoot van CO2.
3. Sterk uitbreiden aantal P + R terreinen in de regio en rondom Amsterdam in combinatie met afname mogelijkheden bezoekersparkeren binnen de RingActie
4. Milieuzonering versterken, uitbreiden en voorwaarden voor CO2-
reductie in milieuzonering opnemen
5. Reductie uitstoot CO2 taxivervoer
6. Op grote(re) schaal stimuleren autodelen
7. Versterkte integratie fiets/openbaar vervoer
8. Verbeteren bestaande OV netwerk
9. Ruim baan voor de fiets en andere vormen emissievrij verkeer
10. Nieuw centraal garagebeleid
11. Parkeermeters op zonne-energie
12. Bundeling en promotie kennis schoon vervoer
13. Platform duurzame mobiliteit
14. Stimuleren energiebesparing/klimaatneutraal huishouden huiseigenaren
15. Stimuleren CO2-neutraal huishouden nieuwe bewoners / pas
16. Een CO2-neutrale wijk
17. Kleinschalige CO2-neutraal voorbeeldprojecten !
18. Actieprogramma dubbel glas en gevelisolatie
19. Stimuleren van en opheffen belemmeringen voor aanleg groene daken
20. Ontwerpatelier Cradle-to-cradle !
21. In vergunningverlening verplichting Energieplan opnemen
22. In vergunningverlening verplichting Groene Verkeersplannen opnemen. Stimuleren werknemers om te fietsen, wandelen en gebruik te maken van OV. Implementatie over een periode van drie jaar met kwantitatieve doelstelling van 30% reductie in gemotoriseerd verkeer.
23. Innovatiefonds en risicokapitaal
24. Duurzame kansenzones
25. Hogere ambitie investeringen in duurzame technologie├źn
26. Belastingvoordeel voor bedrijven die zich richten op milieu-innovaties
27. Versneld uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar en implementatie van walstroom voorzieningen voor binnenvaart, zeeschepen en cruiseschepen
28. Verminderen emissies plezier-vaart en rondvaartboten
29. Uitbreiden en opvoeren capaciteit windmolens in de havens
30. Vergroten aandeel vervoer over water en spoor in havens
31. Spooruitbreiding in de havens
32. Nvt Klimaatcampagne
33. CO2-neutraal concern in 2015 Doelstelling klimaatneutrale organisatie uitbreiden
34. Energiebesparing openbare verlichting Versneld uitvoeren energiebesparing in openbare verlichting.
35. Versnellen en milieu-eisen uitbreiden bij vervanging eigen wagenpark.
36. Verbeteren wagenpark en verminderen brandstofverbruik GVB Opnemen eis van klimaatneutraliteit in concessie OV
37. Duurzaam inkoopbeleid uitbreiden en scherpere eisen voor uitstoot CO2 vastleggen.Acties
38. Klimaat-/ milieu-/ natuurvriendelijk bankieren als essentieel onderdeel van Amsterdam als CO2-neutrale organisatie.
39. Klimaatcompensatie uitstoot van eigen wagenpark, reizen bestuurders, raadsleden
en ambtenaren
40. Hogere ambitie investeringen in duurzame technologie├źn

Geen opmerkingen: