24 feb. 2008

Halsema: de toon is gezet

GroenLinks politica Femke Halsema schreef een mooi woord over de onnodige hardheid in het politieke debat, en gezien de reactie van diverse Telegraafreaguurders lijkt ze toch een eerste snaar hebben geraakt. Ze weidden ondertussen hun energie aan de lintjesregen om het debat maar te omzeilen.

Het is een eerste stap, maar nu dus een vervolg. Dit betekent een waardige tegentoon als uitgangspunt, en zelfs als een politieke prioriteit/ Wil je opwerpen als de linkse progressieve voorvechter van democratie dan moet je niet wachten op PVDA en D66 maar aan de bak. In de toon maak je zeker je het verschil, en wellicht ook goede muziek.

Femke Halsema: "Laat ik op mijn beurt dan tegen jullie zeggen dat ik het afschuwelijk vind dat het democratische debat zo vervuilt. Dat diskwalificeren de plaats inneemt van argumenteren. En dat politieke leiders zonder enige terughoudendheid of gĂȘne elkaar uitmaken voor rotte vis.Laat ik nou altijd gedacht hebben dat volksvertegenwoordigers een voorbeeld moeten stellen in wellevendheid en welsprekendheid. En dat het parlement, ons nationaal democratisch forum, zijn gezag en geloofwaardigheid vooral ontleent aan hoogstaand debat, dat wordt gewonnen of verloren op kracht van argumenten."

Geen opmerkingen: