1 apr. 2008

Zeeburg in debat: verbetering luchtkwaliteit


Gisteren een goed democratisch debat in de commissie fysiek over de plannen voor een gezonde stad (zie hier het plan). De kritiek van velen is dat in onze raad van eigenlijke opositie geen sprake is. Edoch binnen de bestaande verhoudingen, kan het poltieke debat uitermate scherp zijn, zeker als het over milieu en verkeer gaat. (trouwens de politieke avond van 8 april gaat geheel over milieu dus komt allen!).

Kijk hier voor een filmpje over de gezonde stad.

In de besproken plannen staat de ambitie om de ons gestelde luchtkwaliteitsnormen in 2010 te halen, door maatregelen te treffen die het aantal gereden kms in onze stad, gereden door vervuilende auto's terug te dringen.

GroenLinks ondersteunt van harte de acties om de lucht rond Amsterdam gezonder te maken. Het plan past binnen de bredere visie die de stad nodig heeft op de ontwikkeling van de stad en schonere lucht. ‘Voorrang voor een gezonde stad’ komt voort uit het actieplan luchtkwaliteit, maar er is ook de OV-visie, het Meerjarenprogramma Fiets en het Actieplan Goederenvervoer. Plus de extra investeringen die nodig zijn en worden gestopt in de groenstructuur van de stad: bomen, parken, water, groene daken (groenlinks/pvdavoorstel) etc.

Zoals de meesten van jullie al begrepen hebben, wijkt deze laatste versie sterk van het plan af van de versie die voor de zomer werd gepresenteerd. Ten opzichte van de eerste versie is het voorstel om de parkeertarieven te verhogen sterk afgezwakt. In plaats van een plat A-tarief binnen de gehele ring is er sprake van een schillenmodel, waarbij (net als nu) de wijken langs de ring A10 een lager tarief kennen dan het centrum. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld flink geinvesteerd in OV, schoner vervoer, en P+R terreinen.
In de versie van de zomer was het parkeertarief de meest effectieve maatregel. Dat is nu het voorstel voor de invoering van een milieuzone voor personenauto's en bestelwagens. De meest vervuilende auto's mogen de stad niet in. Het effect van deze maatregel is hoog, zeker in combinatie met het voorstel van een sloopregeling (sloopsubsidie).

Vooral de VVD heeft veel moeite met het plan, en stelde rekeningrijden (heffing op "tijd en plaats") voor, maar kon niet duidelijk maken of ze met die bijdrage de doelstellingen van een gezonde en schone stad voor 2010 kon halen. Zeker niet omdat de regerende partijen niet van zins zijn dit te realiseren binnen 5 of 10 jaar.

Achteraf gezien vind ik het een gemiste kans van het vorige stedelijk College (met de VVD erin) dat ze toen geen concrete maatregelen hebben opgesteld, aangezien regeren vooruitkijken betekent. Maar zij stelden de prioriteiten anders.

In de nieuwe versie van VGS staat een concreet investeringsprogramma. Het College zal daarbij alles op alles moet gaan zetten om bijvoorbeeld het OV in deze stad te verbeteren. Dit sluit aan bij onze kritiek op de OV-Visie van Herrema, wat volgens ons nog ambitieuzer kan.

Wat P+R betreft kwamen we ook tot de conclusie dat er meer nadruk zou moeten liggen op P+R buiten de ring A10 en in de regio. Nu worden er vooral nieuwe P+R plaatsen langs de ring A10 ontwikkeld. Het is mening van GroenLinks dat die P+R locaties eerder langs de snelwegen naar Amsterdam zouden moeten liggen, zoals bv. de A4, de A1 of de A2.

GroenLinks deelt de mening dat er nog ontzettend veel moet gebeuren om de ambities waar te maken (juridisch, technisch, persoonlijk, financieel, bestuurskracht etc). Maar ik denk dat zonder het groen-rode College een dergelijk ambitie niet eens op de politieke tafel was terechtgekomen. (zie hier ook brieven aan minister Eurlings en Cramer)

Noot: zowel oppositie als coalitie buitelden over elkaar om investeringen in het groen als ambitie te noemen. Ik hoop dat bijvoorbeeld D66, als ook andere partijen, het niet alleen laten bij symboolpolitiek, maar als we stemmen over groene plannen de grote woorden waar maken.

Noot 2: De stadsdeelraad van Zeeburg nodigt u uit voor discussie want op dinsdag 8 april 2008 houdt de stadsdeelraad van Zeeburg vanaf 20.00 uur weer een politieke avond, deze keer over milieubeleid (duurzaamheid, klimaat- en energiebeleid en luchtkwaliteit)

Geen opmerkingen: