17 sep. 2008

Fietsparkeren in Zeeburg!

Gisteren was het zover. De raad heeft ons voorstel voor fietsparkeren unaniem aangenomen. Ik ben benieuwd welke acties de VVD wethouder Straat gaat uitvoeren om invulling te geven aan deze notitie en eerdere moties. Bij de begroting kruisen we waarschijnlijk weer de degens.

Fietsen is behalve gunstig voor de luchtkwaliteit, ook nog eens gezond, leuk en goedkoop. Samen met Peter Sijtsma van de PvdA heb ik in het voorjaar hard gewerkt aan een notitie om het fietsparkeren in Zeeburg te verbeteren. Dit voorstel is gisteren unaniem door de raad aangenomen. Zo stimuleren we het fietsen, verbeteren we de bereikbaarheid van de buurt, en gaan we fietsdiefstal tegen.

We willen deze doelen bereiken door de openbare ruimte beter te beheren, slimmer te ontwerpen en helder te handhaven. Volgens GroenLinks kan door een aantal aanpassingen in beleid het de fietser veel gemakkelijker worden gemaakt. Bovendien zijn er veel meer plekken om je fiets te stallen in Zeeburg nodig, zowel op straat als inpandig. Al door een simpele steekproef in heel Zeeburg kwamen we erachter dat er veel meer fietsen zijn dan plaatsen. De belangrijkste voorstellen van GroenLinks en PvdA kun je samenvatten in vier punten:

- Bepaal het aantal fietsplekken en de behoefte in Zeeburg
- Stel consistent meerjarenbeleid op om te voldoen aan de vraag
- Verbeter de communicatie over het aanvragen van stallingen (en verwijderen van wrakken)
- Zorg voor tenminste 400 extra plekken in 2008

Volgens GroenLinks verdient de fietser meer in Amsterdam, dé fietshoofdstad van Europa. Vertel me wat je er van vindt (jandelaat@hotmail.com)!

Het gisteren verzonden persbericht is digitaal hier te lezen. Een internetversie van de notitie vindt u hier).

Geen opmerkingen: