5 nov. 2008

kapvergunningen november (2)

  • 1- Borneostraat (1094), voor het kappen van boom no. 750 (Iep), omdat deze bij het slaan van de damwand voor het Borneohof de wortels zodanig zijn beschadigd dat hij onstabiel is geworden en gevaar voor de omgeving oplevert.
  • 1 - Djambistraat 11 (1094 AW), voor het kappen van boom (Thuya) in de achtertuin van het pand omdat hij licht ontneemt aan omwonenden, overlast veroorzaakt en te groot is voor de standplaats.
  • 1- Javastraat 167 (1095 CC), voor het kappen van een boom (Ulmus) in de achtertuin van het pand omdat deze te groot is voor zijn standplaats en overlast veroorzaakt aan omwonenden.
  • 1- Javastraat 169 (1095 CD), voor het kappen van een boom (Salix) in de achtertuin van het pand omdat deze te groot is voor de standplaats en daardoor overlast veroorzaakt aan de bewoners.
  • 5- Javastraat 171- 173 (1095 CD), voor het kappen van 5 bomen (4 x Ulmus en 1 Acer) op de erfgrens tussen de achtertuin van deze panden omdat ze te groot zijn voor hun standplaats en overlast veroorzaken aan omwonenden.

Geen opmerkingen: