8 dec. 2008

Onze vrouw in Europa, Judith Sargentini

Wat een debat, wat een discussie! Over GroenLinks personen: Wie wordt onze lijstrekker in Europa?

Openlijke steunbetuigingen en antwoorden op de vraag wie heeft de beste papieren? Zoals ik het lees, gaat het vooralsnog over persoonskenmerken en niet per se over standpunten. Wordt het van doorslaggevend hoe goed je aangeprezen staat op de planeet, of vindt de campagne plaats bij afdelingsbijeenkomsten, regiogelegenheden en het congres? Leuk dat je het digitaal zo kan meebeleven.
Zelfs ben ik altijd al fan van onze Amsterdamse fractievoorzitster Judith Sargentini, over haar scherpte in het debat, en de vrolijke kwinkslag waarmee zij mensen bindt. Ze overtuigde mij van haar kracht in de debatten over illigaliteit en preventief fouilleren. Ik kan me dus wel vinden in het oordeel van de kandidatencommissie.

Haar standpunten uit haar pamflet zijn volgens mij samen te vatten in:
  • Verantwoord bankieren de norm
  • Een ‘Green New Deal’, een groene en solidaire wereldeconomie.
  • Emancipatie en gelijke rechten van alle Europese burgers.
Het hele pamflet is duidelijker en uitgebreid, maar volgens mij maakt ze helder voor welke punten uit het conceptverkiezingsprogramma zij gaat. Het concept programma heet Nieuwe Energie voor Europa.
Met dat motto wordt lastig om de voetsporen van Kathalijne Buitenweg te treden, want onze nieuwe kandidaat moet vooral die energie uitstralen. Een voorvechtster van de kracht in Europa, En niet alleen onze Nederlandse vrouw in Europa zijn, maar ook onze Europese vrouw in Nederland.
En ja, ik ben wel voor de traditie dat onze eerste man een vrouw is, en onze eerste vrouw een man.

De sluitingsdatum voor het indienen van amendementen is trouwens 11 januari. Op 31 januari wordt op het landelijk bureau de amendementendag gehouden. De congreskrant met alle amendementen verschijnt op 21 februari.

Geen opmerkingen: