10 mrt. 2009

Bomen op het Timorplein en ook nog Muiderpoort

Gisteren hadden we een bijzondere commissie Fysiek. Op de agenda stond onder andere de herinrichting van het Muiderpoortgebied, en de herinrichting van het Timorplein.

Met dat laatste krijgen we vast nog een uitgebreider verslag, maar er waren veel bewoners die hun boosheid over de plannen, en met name de kap van 2 iepen en een els in de raad brachten.

Ik vond dat de insprekers op goede, onderbouwde, manier hun mening ventileerden. Er waren zorgen over de bereikbaarheid en parkeerruimte voor bewoners, gebruikers en bezoekers rondom het Timorplein. De wethouder zegde toe deze zaken direct te regelen.
Maar belangrijker was de raadsbrede steun voor de second opinion van GroenLinks, om te zien of er geen alternatieven mogelijk zijn die uitgaan van behoud van de bomen, de verschillende financiele/procedurele plaatjes die daar bij horen, en wellicht een fasering van de plannen.

Daarnaast zijn de klachten over geluidsoverlast zeer serieus te nemen. Natuurlijk vind iedereen het Timorplein een prachtwinst voor de buurt, en we wonen in een grote stad. Maar we moeten er alles aan doen om de geluidsoverlast te beperken. Naast beheersmaatregelen (afspraken met gebruikers en bewoners), zijn er natuurlijk ook vele ruimtelijke oplossingen. en ook daar speelt groen (in de vorm van bomen, en begroeing van de muren) een grote rol

Er waren ook mensen die hun zorgen/boosheid uiten over hoe de overheid hun procedures volgden. Natuurlijk zijn de bewoners zelf niet lastig, maar wij vinden 'het lastig' ze op een goede manier te betrekken. Dat ze niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, en daar uiteindelijk met lege handen komen.

En tot slot, hoe gaan we "berhaupt om met bomen in stedelijke vernieuwing. Zijn zij altijd de kinderen van de rekening, zelfs als ze de tand der tijds en de bureaucratie 50 jaar of langer hebben doorstaan? En hoe kunnen we op een vroeg moment in de procedure de bomen meenemen in het ontwerp, zodat we dergelijke taferelen als het Timorplein voorkomen. Ideaal om te bespreken als de bomenverordening in de raad komt.
Muiderpoort
En ja dan komt heeeel laat het Muiderpoortstation, geen bewoners meer aanwezig, maar wel voor GroenLinks een belangrijkpunt. 15 mei 1896 werd hetgeopend ter vervanging van station Sint Anthoniedijk. Het station lag toen nog ter hoogte van de 2e van Swindenstraat. 15 oktober 1939, na ophoging van de lijn, werd het station vervangen door zuidelijker gelegen nieuw station Muiderpoort.
Nu in 2009 zijn er weer plannen rondom het gebied. Wordt het Muiderpoort dan eindelijk een kloppend stadshart? Niet een winderig zielloos gebied, maar een bruisend ov knooppunt, waar bewoners in het Oosten van Amsterdam naar hartelust van gebruik kunnen maken. Een ideale, trein, tram, bus, fiets verbinding? Een stimulans voor de lokale economie en leefbaarheid?

Juist een plek om samen te investeren, want met zo'n station heb je goud in handen. Een dergelijke investering verdien je 10-voudig of meer terug. En dat moet partijen (overheid en markt) natuurlijk aanspreken.
Belangrijk voor mij was, om als GroenLinks ook nog aandacht te vragen voor de bereikbaarheid voor mensen met een beperking, het groene karakter in en rondom het gebied, het monumentale en historische karakter van het station, de mogelijkheden voor de fiets en participatie van belanghebbenden.

Geen opmerkingen: