22 jun. 2009

Preventief fouilleren / deel 2

Op de site van Astrid Kuiper, onze fractievoorzitster, staat de brief van het stadsdeel aan Cohen over Preventief Fouilleren.

Niet pertinent afwijzend maar er staat toch - het Dagelijks Bestuur van Zeeburg dat nog niet overtuigd is dat de aanwijzing van een deel van de Indische Buurt als veiligheidsrisicogebied het passende antwoord is.

Wij willen dan ook, [-] , samen met u vastleggen welke condities bepalen of Groot Oost volgend jaar al dan niet een veiligheidsrisicogebied moet blijven. Wij verwijzen hierbij naar onze brief van 29 april 2008 waarin wij reeds voor een alternatieve aanpak hebben gepleit. Hierin werd voorgesteld om samen met politie en Openbaar Ministerie een plan van aanpak te maken dat specifiek is gericht op het aanpakken van wapenmisbruik.

Daarnaast las ik op de site van Bureau Jansen en Janssen een stukje over de waarde van de onderzoeken die de gemeente uitvoert over de effectiviteit van het instrument. Als je de evaluaties afzonderlijk bekijkt, dan lijken zij solide. Bij het naast elkaar plaatsen van de diverse rapportage ontstaat echter een ander beeld.

Hun conclusies: broddelwerk, en geschreven richting dat het een succesvol instrument is:
  • Jaar in jaar uit verandert het aantal wapenincidenten. [-] De cijfers in de verschillende rapportages komen in bijna geen enkel geval overeen.
  • Naast het jongleren met cijfers worden allerlei feiten op een hoop gegooid. Zo worden bijvoorbeeld vuurwapenbezit op een lijn gesteld met het meedragen van een schroevendraaier of een aardappelschilmesje.
  • Periodes zijn niet met elkaar te vergelijken omdat die zowel qua lengte als qua specifieke periode verschillen
  • Etc.
Als gemeenteraad zou ik me achter de oren krabben, en de Burgemeester het vuur aan de schenen leggen.

Afgelopen donderdag lichtte hij zijn besluit om Groot-Oost weer aan te wijzen als risicogebied voor een jaar toe. Maar ik heb nog niks gehoord over de uitkomst.

Geen opmerkingen: