8 jul. 2009

persbericht Zeeburg: sloop loodsen begonnen

VOORBEREIDINGEN SLOOP LOODSEN ZEEBURGERKADE GESTART
De voorbereidingen voor de sloop van de loodsen aan de Zeeburgerkade 830 zijn op 7 juli gestart. Daarnaast is ook een begin gemaakt met het slopen van de aanwezige douanesteiger in de Entrepothaven. Om dit mogelijk te maken, ontruimde de politie de panden en de steiger.
De panden werden de afgelopen tijd illegaal bezet gehouden door actievoerders. Ondanks een gerechtelijk bevel wensten de krakers het terrein niet te verlaten waardoor er een ontruiming nodig was.

Ecologisch toezicht van belang
Direct na de ontruiming is het terrein geïnspecteerd door de stadsecoloog en een vleermuisdeskundige die speciaal voor deze gelegenheid zijn aangetrokken. Er waren aanwijzingen dat er mogelijk beschermde diersoorten aanwezig waren met broedsel. Die mogen volgens de Flora- en Faunawet niet worden verstoord. Het stadsdeel hecht er dan
ook grote waarde aan dat er een goede ecologische uitvoering van de voorbereidingen en de sloop plaats vindt. De Algemene Inspectie Dienst is hierover vooraf geïnformeerd. Bij de inspecties zijn tot dusver geen vleermuizen in de gebouwen aangetroffen. Wel zijn enkele
broedende mussen aan de buitenzijde onder de luifel van de loodsen aangetroffen. Er bevinden zich nesten van meerkoeten op de steiger. Hier moet en wordt ook terdege rekening mee gehouden met de verdere werkzaamheden, zodat de broedsels niet worden verstoord. Het stadsdeel ziet er op toe dat de aannemer werkt volgens de aanwijzingen van de stadsecoloog en de vleermuisdeskundige. De ecologen zijn stand-by en zullen het werk regelmatig bezoeken.

Verboden terrein te betreden
Voor de steiger en het terrein van de loodsen geldt een meerverbod. Bovendien is het bouwterrein. Het is dan ook verboden schepen ter plekke aan te leggen en het is niet toegestaan zich op het terrein te begeven. Ook is in de loodsen een koelcel aanwezig die asbest bevat dat gesaneerd wordt. Het terrein is daarom niet toegankelijk voor onbevoegden.

Geen opmerkingen: