28 jan. 2010

Dat vond ik nou mooi om te zien. Vier bewonersnetwerken deden de leiders van politieke partijen voor het nieuwe stadsdeel Oost een bod . Als jullie investeren ons, verdienen wij het dubbel en dik terug in de buurt.

In de Indische Buurt zijn er een groot aantal bewoners-initiatieven. Zelf ben ik ook zijdelings betrokken bij het opzetten van een speelplek op mijn pleintje. Maar de bewonersnetwerken, zoals het Timorplein Community, Karrewiel Community, Stichting Indische Buurt In Bloei en het Zakelijk Ondersteuningsnetwerk Indische Buurt verbinden burgers. Ze bieden activiteiten aan op het gebied van sport en spel, kunst en cultuur en ontwikkeling en maatschappij.

Want zeggen ze, wij voorzien in een behoefte aan naschoolse activiteiten voor kinderen; talentontwikkeling voor jongeren; actieve buurtparticipatie voor volwassenen;
en ontmoeting voor ouderen. Maar ook de lokale economie. Op die terreinen liggen een uitdaging die zij aan willen gaan.

En volgens mij kunnen wij niet anders dan die uitgestoken hand, aannemen.

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks Oost staat al veel over participatie en het belang de eigen kracht van bewoners. Nu niet alleen worden maar ook daden, zoals het invoeren van bijvoorbeeld een wijkbudget.

Daarvoor hebben we u stem natuurlijk nodig op 3 maart!

Geen opmerkingen: