8 feb. 2010

Corporaties blijven in het bestel: solidariteitsgedachte rules!


Woningstichting De Veste uit Ommen mag niet uit het corporatie-bestel stappen. Dat heeft de bestuursrechter besloten. De rechtbank vindt het vanuit de solidariteitsgedachte en effectief toezicht logisch, dat de minister geen corporatie wil laten vertrekken

Dat nieuwsbericht past goed in de discussie die we voeren over wie maatschappelijke gebouwen mag en kan beheren in de stad. Corporaties zijn namelijk ook onderdeel van onze publiek bestel.

In een flitspeiling van VWS vinden Nederlanders dat naast de oorspronkelijke kerntaak van woningcorporaties (sociale woningbouw voor huurders) woningcorporaties ook verantwoordelijk
voor het verbeteren van de leefbaarheid (61%) en het neerzetten van maatschappelijk vastgoed (31%). Minister Van der Laan stelt dat de volkshuisvesting niet zonder draag- en daadkrachtige woningbouwcorporaties kan. “Woningcorporaties zijn dé investeerders in maatschappelijk vastgoed waarmee wijken leefbaar blijven.”

Een woningcorporatie is een organisatie die zich in principe zonder winstoogmerk richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte.

Corporaties zijn zowel bestuurlijk als financieel verzelfstandigd ('Bruteringswet'). Maar dat betekent niet dat "ze van god los zijn" zoals de vrienden va SP beweren als ze tegenwoordig handtekeningen verzamelen.

Het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangestuurd door de Woningwet en bevat de regels, vastgesteld door het Ministerie van VROM, waaraan woningcorporaties zich moeten houden. Volgens het besluit dienen de werkzaamheden van corporaties op het terrein van de volkshuisvesting te liggen. (Kwaliteit van de woningen;
Verhuur van de woningen; Betrekken van bewoners bij beleid en beheer; Financiële continuïteit; Leefbaarheid; Wonen en zorg. ). Verder geeft het Bbsh regels over de verslaglegging en het toezicht op woningcorporaties. Volgens het Bbsh mag een woningcorporatie niet speculeren.
Ik zet ook mijn handtekening onder een petitie voor behoud van maatschappelijk vastgoed. Maar van mij mag en kan een corporatie dat voor mij behouden.

1 opmerking:

Tino Meijn zei

Dat is een mooi en genuanceerd statement. Vanuit de corporatiewereld zijn vergelijkbare geluiden te horen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de blogpost van Pieter Bregman, directeur van corporatie Nijestee, op het weblog van CorporatieNL over dit onderwerp http://www.corporatienl.nl/2010/01/de-minister-wint-de-veste-mag-niet-uit.html

Het komt wel goed met de relatie tussen corporaties en politiek als er over en weer met meer nuance en intelligentie gesproken wordt. Dit is een prima begin.