30 nov. 2006

Dierenwelzijn in 2007 -1

In de begroting 2007 staat dat het stadsdeel Zeeburg met een actieplan dierenwelzijn komt, op basis van de stedelijke nota dierenwelzijn. In dit actieplan staan maatregelen en ambities waaraan het stadsdeel en derden zich moeten houden. "Het staat genoemd": ik ben benieuwd wat er concreet gaat gebeuren...

De gemeente moet zich aan wettelijke taken houden die betrekking hebben op de opvang van zwerfdieren, de zorg voor gewonde en zieke vrijlevende dieren en de bescherming van de leefgebieden van dieren. Daarnaast heeft de gemeente ‘morele’ taken die betrekking hebben op diervriendelijker beleid in de openbare ruimte en op het gebied van handel in dieren en voorlichting om dierenleed te beperken. Dieren in de stad hebben recht op ruimte. Stadsdelen kunnen de openbare ruimte diervriendelijk inrichten. Als neveneffect wordt hiermee overlast op andere plekken voorkomen.

GroenLinks zal hier in 2007 zeker een bijdrage aan leveren. Onze portefeuillehouder had het al in portefeuille voordat de partij voor de dieren opkwam, dus ik heb goede hoop.

Een goed voorbeeld zijn de ganzen aan de Valentijnkade (gelukkige bewoners van 2 stadsdelen.). Ze gaan verhuizen naar boerderijen elders in het land. In samenspraak met de Dierenbescherming blijven er tien tot twintig ganzen aan de Valentijnkade wonen. Dit groepje bestaat uit de oudste ganzen die moeilijker kunnen aarden op nieuwe locaties.Niet voeren!

Eerst was nog onduidelijkheid over het bedrijf dat de ganzen zou verplaatsen, maar na overleg kwam er een goede oplossing. Daarnaast was er twijfel over de samenwerking tussen beide stadsdelen. Maar ook dat is geloof ik opgelost.

Met een goed dierenwelzijnbeleid zal het dierenbelang in alle planvorming (zover het mogelijk is natuurlijk) vooraf meegenomen kunnen worden.

Geen opmerkingen: