25 nov. 2006

Ijmeer excursie
Vandaag met GroenLinks een ochtend en middag besteed aan het Ijmeer. Het heden en de toekomst, van de driehoeksmosselcrash in 1992 tot de het verdwijnen van de spiering (belangrijkste voedsel van het "nonnetje") van de plannen van natura 2000 en de beschermingszone onder de Vogel en Habitatrichtlijnen. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar het betekent vooral investeren in slimme (waarschijnlijk kleinschalige) oplossingen.

Los van het feit dat door de klimaatsverandering, en het waterpeilstijging al de maatregelen flink tegengewerkt worden. In ieder geval leuk om van stadsecoloog Melchers te horen dat door de komst van IjBurg we er een flinke sloot hebben bijgekregen met snoek en stekelbaarsjes. Daar gloreert de driehoeksmossel, maar zijn er ook rare (killer) exoten bijgekomen

We eindigden de excursie op het PEN-eiland, waar staatsbosbeheer een zeer mooi gebied heeft, maar vergeten is goede water-doorgangen te maken voor de ringslang. Toch een van de belangrijke bewoners van het gebied.

Weggezonken in de modder klaterden de GroenLinksers voort, pratend over de verkiezingen, de broodnodige investeringen in de natuur, het wonen op Ijburg, het mysterie van de natuur en de grote onwenselijkheid van een brug over het IJsselmeer.

Geen opmerkingen: