27 feb. 2007

Wilders stokoud als volksnationalist

Volgens Trouw reageren de gevestigde politieke partijen krampachtig op de uitingen van Wilders (o.a. dubbele nationaliteit). Geen schande, want bij onze Zuiderburen Frankrijk en België, hebben ze er jaren over gedaan om een volwassen antwoord te geven op hun rechts populisme. Maar ze zijn er uit, je weerlegt uiterst nationalistische, en xenofobe uitspraken met krachtige argumenten, feiten en idealen. En je doet dat op alle fronten. Je moet de discussie aan, zelfs de strijd.

Wilders past in een zeer oude stroming van nationalisme. Zijn argumenten zijn niet nieuw. Sterker nog stokoud. Zijn fanatiek en eenduidig nationalisme scoort altijd goed tegen het weerbarstige gevoelige internationalisme en gevoelens van solidariteit. Zijn kritiek richt zich bovendien ook op mijn idee van de werelddemocratie: "ieder mens dezelfde stem".
Ik herinner me uit mijn studie ene Oswald Spengler die zei dat politieke voorkeur dicht bij etniciteit ligt. Hij vond dat 'niet iedereen die in Engeland is geboren, een Engelsman is, net zo min elke Duitser een 'Pruis'.
Wilders eng-nationalisme is romantisch en verheerlijkt een volksaard. Die gevoelens zijn primair. In de democratie net na de Franse revolutie was het eigenlijk zo dat iedereen mocht en kon deelnemen aan de staat: er zaten meerdere nationaliteiten in het parlement. Echter naarmate de revolutie een meer populair karakter kreeg, won het etnische karakter het van het kosmopolitisme. In december 1793 werden de vreemdelingen die eigenlijk met enthousiasme waren binnengehaald, uit de Nationale Vergadering gezet. En sindsdien wint het volksnationalisme aan terrein.

Dat soort nationalisme, daar zeg ik nee tegen.

Uit mijn leerboek over de moderne democratie van Fennema, waarvan ik deze ideeën heb opgerakeld, een uitspraak van Ernest Renan:
'Een natie is dus een groep van solidair verbonden mensen, ontstaan door het besef van de offers die men gebracht heeft en die men geneigd is opnieuw te brengen. Zij veronderstelt een vrleden, maar ligt voor de levenden geheel opgesloten in een tastbaar feit: de bereidheid, het duidelijk uitgedrukte verlangen om het gemeenschappelijk leven voort te zetten. Het bestaan van een natie is (..) een dagelijkse volksstemming'

Wat dat betreft vind ik dat iedereen die woont en werkt in Nederland, en bereid is om zich voor de parlementaire democratie in te zetten dat recht heeft. Te kiezen en gekozen worden.

Het volksnationalisme van Wilders sluit mensen uit van de politieke gemeenschap op grond van hun afkomst, en misschien zelfs vanwege hun denkbeelden. Hij is verleid om ongewenste oppositie te bestempelen als onnationaal. Hij is in de eeuwenoude valkuil getrapt om mensen uit te sluiten vanwege hun denkbeelden.

De Arena om Wilders tegemoet te treden, is het terrein van de vrijheid.

"avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore" (Renan)

....Het is dinsdagochtend tijd om aan het werk te gaan

Geen opmerkingen: