29 mrt. 2007

Discussie over de discussie over de kritiek binnen GroenLinks

Verslag GroenLinks Zeeburg

Verslag hyves van Jasper

Verslag Rense Nieuwenhuis (zie 28-3-2007)

Fotos Jan Nieuwenhuis

Gisteren toch maar naar het politieke Café over de GroenLinks koers. Ik loop nooit zo warm als mensen met zeer serieuze gezichten het kopje "kritiek" op de agenda zetten, terwijl ze gewoon gezonde discussie bedoelen.

Echter toen ik me bedacht dat discussie over de koers GroenLinks veel interessanter zou zijn dan de wedstrijd van Nederland, fietste ik als een speer naar de studio Deli.

Aanleiding van de discussie was het het manifest van bezorgde GroenLinksers over koers, imago, en partijcultuur. En de reactie daarop van DWARSERS. Een verslag vind je ook op de hyves van Jasper. De discussie verliep GroenLinksachtig, uitgebreid, genuanceerd en soms met een vlaag van bevlogenheid. Partijpatriotten die zich nog klein-links noemen, samen met nieuwelingen die willen weten waar Groen én Links voor staat. En dit allemaal met de geruchten over Elsevier, onze kritische Zeeburger Jos van de Lans, en een doelpunt dat maar niet wil vallen, op de achtergrond.

Hebben we groen niet genoeg geclaimed? Ik denk dat we dat wel hebben gepbroeerd. Maar GroenLinks is helemaal niet de monopolist van Groen. Sterker nog, we moeten ons zelf scherp houden en afvragen of we wel groen genoeg zijn. Maar duidelijk is dat het geen issue van de afgelopen verkiezingen was.

Niet erg, het staat nu wel op de agenda: dus we kunnen er mee aan de slag. Samen met de groene VVD, de groene PVDA, de groene CHU en de groene, uhm, CDA. (en ow ja de SP en de partij voor de dieren niet vergeten)

Klaarblijkelijk wordt er wel door veel leden gevoeld dat onze horizontale organisatie meer horizontaal kan zijn. Men mist de volwaardige discussie. Onduidelijk is of dit komt omdat er te veel leiding is, of juist te weinig. Ik kan me prima vinden in het vrijzinnige, progressieve genuanceerde toekomst/internationaal/denken. En ik denk ook dat dit bij veel leden en sympathisanten ook zo is. Ik merk dat in de raad van zeeburg wij in ieder geval haast de enige progressieve/liberale/vrijzinnige partij zijn (what is in a name).

Het gebrek aan one-liners in de media werd gemist, maar dat komt misschien wel omdat we allemaal genuanceerde mensen zijn, en geen activisten of populisten. Of zijn we dat wel? Of zijn we dat niet? Of misschien toch? Of misschien alleen sommigen onder ons? In ieder geval deze krachtbronnen moeten we beter benutten. Hein merkte terecht op dat we voor een kleine partij goed in de media terugkomen.

En dan liep er ook nog de discussie: wie is onze doelgroep? Insiders/outsiders/links intellectuelen/post-hedonisten/mensen die ons sympathiek vinden. Kwamen we ook al niet echt uit. Zoveel mensen zoveel meningen. Maar dat is juist zo leuk aan zo'n GroenLinks bijeenkomst.

Ikzelf denk de oude CPN-ers en paficistiche evangelisten, gemengd met mensen die onze ideeen gewoon sympathiek vinden. Of doe ik ons (kosmopolitieten) dan erg tekort?

Misschien sluit de tradionele partijstructuur wel niet aan bij de migrantenculturen in onze wijk?Misschien voelen de winkeliers zich wel thuis bij de winkelierspartijen VVD/PVDA? En stemmen echtparen traditioneel wel gewoon PVDA, zonder af te vragen of het moderne GroenLinks een optie is. Astrid merkte terecht op dat vrouwenempowerment voor haar speerpunt nummer 1 is in de Indische Buurt, en dat vast invloed zal hebben op het tradionele echtpaar-stemmen.

Onze ervaring met de wijk in gaan, is erg positief: het opzoeken van maatschappelijke groepen levert genoeg inspiratie voor onze stadsdeelpolitiek. Maar die groepen lopen niet meteen warm om naar een discussieavond over GroenLinkskritiek/discussie te komen.

Mijn voorstel om missionarisen naar GroenLinks arme-gebieden te sturen vond weerklank. Ik ben benieuwd wie de eerste GroenLinkse Bonifatius zal zijn in Staphorst, of in Hendrik Ido Ambacht. Een GroenLinks wereld te winnen dus! Gaat heen, en vermenigvuldig u,.

P.s. of moet ik zeggen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en leef met haar in harmonie

Geen opmerkingen: