22 mei 2007

voor 2020 in ieder geval geen IJmeerverbinding

Voor het jaar 2020 ligt er geen IJmeerverbinding. Dat zegt minister Eurlings van Verkeer in antwoord op kamervragen. Tijdens een werkbezoek onlangs zei Camiel Martinus Petrus Stephanus Eurlings dat hij voorstander was van een IJmeerverbinding met in ieder geval een soort metro. Het besluit over de toekomst van het IJmeer moet voor 2010 genomen zijn. De minister wil nu eerst de knelpunten rondom Almere oplossen door de bestaande weg- en spoorverbindingen te verbeteren. Ook dat zal niet snel gebeuren, pas rond 2017 is de bestaande wegverbinding Almere-Schiphol klaar voor meer autoverkeer. (Bron: omroep Flevoland)

(Natuur- en milieu) organisaties in Flevoland vinden en vonden de uitspraken van de minister veel te voorbarig en hebben al geprotesteerd tegen de aanleg. Eerst moet er gedegen onderzoek komen naar de milieueffecten. Zowel de Habitat als de Vogelrichtlijn zijn volgens mij van toepassing in het gebied.

In de zogenaamde Planstudie OV SAAL zullen de eerste berekeningen worden gepubliceerd. (projectplan).
Link: Werkgroep Stop de IJmeerbrug

Geen opmerkingen: