7 jun. 2007

Hip of hoop: Zorg voor klimaat


De G8 heeft een akkoord bereikt over de bescherming van het klimaat. In de slotverklaring zal worden gewezen op de noodzaak om de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2050 te halveren ten opzichte van 1990.

Vandaag ook een stuk van de VROM-raad over de dreiging van de klimaatverandering: water van boven (regen), (onder) kwelder, voren (zee) en achter (rivieren). En door het verdwijnen van groen in de steden, zal het ook veel warmer worden in de zomer (meer airconditioning)

Op Astrid's weblog staat al een heel goed idee: meer daktuinen: zorgen voor verkoeling, opnamen van fijn stof, de oplag van regenwater, klein groen voor dierenen planten, isolatie en het is gewoon mooi om tussen te leven.

Wat in Duitsland en Chicago al heel gewoon is, moet in Nederland nog gemeengoed worden. Dus laten we beginnen in Amsterdam....

Geen opmerkingen: