29 jun. 2007

kapvergunningen - juni (4)

  • 5- Th. K. Van Lohuizenlaan t/h 2 (1019 CD), het verplanten van 5 populieren i.v.m. herinrichting van de straat (27-6-2007)

  • 1 Zeeburgerpad t/h 151 (1019 DX), het kappen van één Pinus boom i.v.m brandgevaar van aanwezige elektrakast en gasleiding en vanwege groei in mekaar met andere bomen (27-6-2007)

Ik vraag me af of er eenduidigheid is hoe het stadsdeel kapvergunningen publiceert. Het valt me wel op dat de laatste tijd kapvergunningen het duidelijker omschreven staat, meer eenduidigheid.

Ik leer ook wat bij...het voorbereidingsbesluit over de herinrichting van de Lohuizenlaan staat namelijk in juli op de raadsagenda. Het SPvE Van Lohuizen is door de stadsdeelraad in oktober 2005 vastgesteld. het voorbereidingsbesluit volgt uit de Wet Ruimtelijke Ordening. Het ontwerp van het bijzondere kopgebouw en de buurthaven Entrepot past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. En omdat dit plan ouder is dan 10 jaar dient een voorbereidingsbesluit van kracht te zijn om een vrijstellingsbesluit (ex art. 19.1 WRO) te kunnen nemen. Dat is een mondvol!Een voorbereidingsbesluit bestaat uit de datum dat het besluit van kracht wordt en de gebiedsaanduiding waarvoor het besluit geldt. Met het nemen van een voorbereidingsbesluit is het stadsdeel verplicht om binnen een jaar een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Bij een voorbereidingsbesluit geldt dat alle bouwaanvragen in het betreffende voorbereidingsbesluit-gebied moeten worden aangehouden in de periode dat het voorbereidingsbesluit van kracht is.

Dit voorbereidingsbesluit wordt ter inzage gelegd. Hieraan voorafgaand zal in het Amsterdams Stadsblad of op een andere geschikte wijze de ter inzage legging worden bekendgemaakt. Tevens zal het stadsdeel het besluit kenbaar maken in de staatscourant.Maar, tegen het besluit staat volgens het stadsdeel geen bezwaar open. Volgens heb blijkt uit jurisprudentie dat alleen rechthebbenden op onroerend goed in het voorbereidingsbesluit-gebied bezwaar kunnen maken. In dit geval is alleen het stadsdeel rechthebbende op onroerend goed. Bezwaren zijn dan ook uitgesloten.... dacht ik, totdat ik door Zeeburgnieuws op de volgende verhalen werd gewezen:

Maar ik weet nog steeds niet of ik dit op feestjes nog een keer kan reproduceren.

Geen opmerkingen: