2 jul. 2007

Bonifatius, REC, en GroenLinks - GroenLinks het land door


Vandaag dacht ik tijdens mijn regionale surfbezoek bij GroenLinks Dokkum aan te kloppen. Maar helaas er is geen GroenLinks in Dokkum en ook niet in Lauwerspas, waar Dokkum onderdeel van uit maakt. Een uitermate goede kans dus om voor GroenLinks een hedendaagse Bonifatius naar Dokkum te sturen. En de CDA/PVDA/FNP-ers aldaar te bekeren.

Dan maar naar Heerenveen. Het laatste politieke nieuws daar gaat over een afvaloven bij Harlingen (mei 2007).

Men is, zo lees ik, verdeeld over het plan.

In het bericht staat dat de PAL GroenLinksers uit Leeuwarden liever kozen voor een alternatief.
Na een lange discussie werden er uiteindelijk 2 moties ingediend met steun van de Christen Unie. Ook zij kregen de handen niet op elkaar, ondanks dat zij een wethouder in het College hebben.
PAL GroenLinks koos in die moties voor een centrale "op een meer realistische en Friese maat". En voor een andere locatie, want de beoogde locatie ligt aan de beschermde Waddenzee en te ver van Oudehaske, waar het afval gescheiden wordt.
Het transport en de werkmethode lijken bovendien slecht voor het milieu. ,,Waarom gaan we niet uit van Heerenveen? Dat ligt toch prachtig centraal?'' aldus Heerenveens raadslid Ada van Diepen.
Met twaalf tegen negen stemmen ging de raad van Weststellingwerf ook akkoord met de bouw van een afvaloven. Naast vier van de negen PvdA- 'ers stemden ook de fracties van GroenLinks en Weststellingwerfs Belang tegen. Gertrud van Leeuwen (GroenLinks) zette vraagtekens bij de noodzaak van een oven. ,,De trend is juist dat we steeds meer afval scheiden, waardoor er minder reststoffen over blijven.'' Lees hier het standpunt van GroenLinks Weststellingerwerf

De speler waar het o.a. om gaat is Omrin: met de slogan"afval is niet niks", zijn ze erg blij met de beoogde bouw van de oven. Voor Leeuwarden, als grootaandeelhouder, nam wethouder Krol deel aan de besluitvorming. Hij heeft een positieve stem uitgebracht en schoot daarmee de kogel door de kerk.
Voorlopig is de beslissing genomen en is het afwachten wat een Milieu Effect Rapportage over het project zal zeggen, maar dat is vast een kat in het afvalbakkie...?

Geen opmerkingen: