7 aug. 2007

Iepziekte in Zuideramstel

De iepziekte neemt in stadsdeel Zuideramstel explosieve vormen aan. Op dit moment moeten als gevolg van de ziekte veel iepen worden gekapt. Het stadsdeel vraagt in een brief aan bewoners, die in het bezit zijn van hout voor de open haard, om contact op te nemen. Als er iepenhout wordt aangetroffen wordt dit op kosten van het stadsdeel afgevoerd. Het stadsdeel zorgt voor nieuw hout voor de open haard van een andere boomsoort.

Tot nu toe zijn er in het stadsdeel 44 iepen gekapt. Gebleken is dat iepenspintkevertjes zich graag nestelen in stapels iepenhout, zoals een voorraad hout voor de open haard. Het kan dus zijn dat bewoners, zonder dat zij zich hiervan bewust zijn, iepenhout bewaren voor de open haard.

Het herkennen van iepziekte
Iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die de sapstromen in de boom ontregelt. De boom sterft hierdoor. De schimmel wordt verspreid door het iepenspintkevertje dat van boom tot boom vliegt.
De ziekte is te herkennen aan het plotseling slap hangen van het blad, gevolgd door geel- en bruinverkleuring. Meestal begint het bij een enkele tak, maar al snel is de gehele boom ge├»nfecteerd. Ook zitten er vaak kleine takjes op de stam en hoofdtakken die verwelken. Dit noemt men “vaantjes”.
Alleen bij hogere temperaturen zijn schimmel en kevertje actief. Overwinteren doet het kevertje het liefst in een (stervende) iep. Zieke iepen moeten meteen verwijderd worden om verdere verspreiding tegen te gaan. Alleen door oplettendheid en zeer snel ingrijpen, kan de schade beperkt blijven.

Geen opmerkingen: