7 sep. 2007

De commissie Fysiek - groen in het Oostelijk Havengebied

In de afgelopen Commissie Fysiek, werd een begin gemaakt over de discussie over het groen in het Oostelijk Havengebied. De VVD stelt een aantal projecten voor waar ze de komende 3 jaar in willen investeren.

Zoals menige partij al gniffelde, stelde GroenLinks de meeste vragen. Jammer genoeg kwam daarna de discussie tussen de partijen niet echt op gang. De meeste partijen staan op het standpunt dat als de VVD goed zijn huiswerk heeft gedaan, er iets leuks en zichtbaars komt voor de bewoners: dan zal het wel goed zijn.

Maar waar zou de discussie nu over moeten gaan, ondanks dat je het in grote lijnen eens bent met het voorstel? Juist, de kwaliteit van de projecten. Want zullen die paar bomen en die paar struiken het verschil maken?

Ik ben positief
Het goede aan het plan is dat de raad expliciet geld zou reserveren voor groene projecten en op korte termijn. Gelukkig niet uit het parkeerfonds, maar uit reguliere Openbare Ruimte gelden. Dit investeren is iets wat er nog wel eens bij in schiet. En het gaat om redelijk wat geld (max € 50.000 per project).

Maar er is een voorwaarde wat mij betreft
Via de "Meerjaren planning Openbare Ruimte (MOR)" moet de raad kunnen afwegen waar groene investeringen in heel Zeeburg duurzaam worden gerealiseerd.
Een extra inspanning om in de volgende MOR het stedelijke groen in Zeeburg en het Oostelijk Havengebied te verbeteren, kan mijn persoonlijke steun verwachten.
De vragen die je als GroenLinks daarbij moet stellen, zijn:
  • Zullen de voorgestelde plannen het doel bereiken?
  • Wat is de kwaliteit van de plannen?

En wat wil je voor je investering terugkrijgen? Groene ornamenten in de buurt, of echte groene vooruitgang?

Trouwens
  • Als je denkt aan investeren in groen in het OHG, moet je eigenlijk verder denken dan de VVD. Aan kwalitatief goede postzegelparken, groen aan bijvoorbeeld het spoorwegentalud en/of verdere uitvoer van de speeltuinennota.
  • Het gaat hier ook niet om daadwerkelijk investeren in de ecologie, Want dat zou investeren in de lucht (vogels in het gebied), in het water (waterkwaliteit), of in de gehele groenstructuur(bijvoorbeeld bomen) zijn,
  • In het huidge MOR stond een postzegelpark als voorstel staan op de kop van het KNSM eiland. Daar is toen door de wethouder en de meerderheid in de raad niet voor gekozen. Wie weet de volgende keer wel (?).
  • Het gaat ook niet om investeren in geheel het stadsdeel. Want de VVD vindt dat het Oostelijk Havengebied achterloopt.
  • De achterstand is logisch, in de Indische Buurt is men natuurlijk al decennia lang met groen bezig, in het Oostelijk Havengebied misschien een decennium.
  • Bovendien, elke buurt heeft zijn groene kracht. In de Indische Buurt is dat het Flevopark en de binnentuinen. Tussen de Indische buurt ligt er de ecologische verbindingszone en het Diemerpark. En op IJburg (nog vollop in ontwikkeling) zijn er de ecologische oevers en het omringende water.
  • De kracht van het Oostelijk Havengebied is het water.

Samengevat, de vergroening en verbetering van de openbare ruimte kan op mijn steun rekenen (hoewel we in het verleden wel eens betonlinks zijn genoemd). Maar de over de kwaliteit van het voorstel zal de discussie in de fractie nog gevoerd worden. Om daarna in de raad er met de andere partijen er over te debateren. Hopelijk met betrokken bewoners erbij. Want zo hoort het.
De VVD past het voorstel n.a.v. de commissie fysiek aan en stelt het opnieuw voor in de komende stadsdeelraad.

Lees hiet het artikel "bomendwang"in de Groene Amsterdammer

Geen opmerkingen: