21 sep. 2007

Economische doorrekening acties luchtkwaliteit Amsterdam

Voorwaarde voor de bedrijven in Amsterdam om mee te werken aan "Voorrang voor een Gezonde stad", was een doorgerekende economische Effectrapportage. (voor de laatste keer, omdat ik gisteren zo boos was: ook voor de symbool-fractievoorziter van de VVD).

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft het bureau Ecorys onderzoek gedaan naar de economische effecten van het verhogen van de parkeertarieven en invoering van een milieuzone binnen de ring A10 van Amsterdam,
Het onderzoek richtte zich op een analyse van enigszins vergelijkbare maatregelen in zes steden (Londen, Stockholm, Aken, Wenen, Leiden en Utrecht). De effecten voor het economisch functioneren zijn op korte termijn (eerste jaar na invoering), voor bepaalde sectoren, licht negatief, op middellange en lange termijn worden echter geen negatieve effecten geconstateerd.
Volgens de effectstudie zijn er binnen de ring A10 drie soorten activiteiten die op korte termijn negatief kunnen worden beïnvloed door de voorgestelde maatregelen:

  • een beperkt deel van de horeca, vooral discotheken, sexinrichtingen en party centra
  • enkele bedrijventerreinen binnen de ring, voornamelijk Schinkelhaven, Amstel 1 en Mercuriushaven (bij de Hemweg)
  • enkele winkelgebieden die vooral afhankelijk zijn van een grote supermarkt of winkels voor wit- en bruingoed.

Op donderdag 20 september zullen de wethouders Tjeerd Herrema, Marijke Vos, Maarten van Poelgeest en de portefeuillehouders van de stadsdelen tijdens het slotdebat over ‘Voorrang voor een gezonde stad’ ingaan op de resultaten en in debat gaan met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het debat start om 19.30 uur in Podium Mozaiek, Bos en Lommerweg 191.

Geen opmerkingen: