11 sep. 2007

Het groene manifest van Duyvendak - Groene Politiek en Oppositie

Wijnand Duyvendak heeft een manifest geschreven over onze groene politiek, voornamelijk gericht op ons nieuwe klimaat.
Met zijn termen milieuruimte, krapper wordende emissiebudget en klimaatvervuilingsrechten kan ik slecht overweg, maar zijn betoog is duidelijk. Volgens Duyvendak wentelen we onze energiepolitieke keuzes af op de meest kwetsbare, en ontnemen hen daarmee hun vrijheid.

Hij verdedigt een aantal stellingen:
1) Iedereen heeft recht heeft op evenveel vervuiling.
Zodat Europeaan, Chinees, Amerikaan en Indiër evenveel bijdraagt aan de milieuvervuiling, (én milieuverbetering denk ik er even bij).
2) Grenzen stellen, lokt innovatie uit.
Je moet wel, als je niet anders kan.
3 )Het klimaatdebat is een moreel debat en een collectief vraagstuk.
De klimaatcrisis is niet te bestrijden via de individuele actie, maar door de collectiviteit en de grote massa.
4) GroenLinks moet vooroplopen in het bouwen aan de groene beweging.

Tot slot kiest hij voor drie lijnen voor actie in de Tweede kamer
1) Een alternatief bieden (inhoudelijk)
2) Grenzen stellen/ en stimuleren
3) Constructief oppositie voeren (het groene politieke alternatief)

Ik denk dat hij op een goede politieke agenda heeft geschreven. Of hij ook het manifest van de groene beweging uit zijn pen heeft geworpen, betwijfel ik. De passie voor het alternatief (het kan schoner), het optimisme (door innovatie winnen we de strijd) en de roep tot vereniging (samen werken we aan de toekomst) ontbreken nog.

Het is een politiek realistisch document. Ik denk inderdaad dat als je politieke grenzen stelt, je een goed instrument in handen hebt. Maar pas door personen, landen en organisaties aan te spreken op hun grensoverschrijdend gedrag, kan je ze pas echt veranderen.

Over de vorm van oppositie spreekt hij zich nog weinig uit. Behalve dat het constructief moet zijn. Misschien is het niet éen van de prioriteiten, maar dé prioriteit. Ik ben benieuwd waar de meeste GroenLinkse affiniteit bij ligt: Conformisme (werken in en met het systeem), Verandering (het veranderen van het systeem), of Verzet (vervangen van het systeem)

Ik denk dat werken aan een positieve en heldere verandering van het systeem, een brede beweging aan je kan binden én het best past bij “een alternatief bieden”, en “oppositie voeren”. Werk daarbij niet te veel met de stroom en wind mee, maar leg vaker je accenten bij Verzet. Het is haast poëzie!

1 opmerking:

Brieuc-Yves (Mellouki) zei

Een groene manifest erbij is altijd leuk mits relevant. Dat is dan ook mijn vraag: wat is de relevantie van dit manifest op dit moment? Ik mis de link met de Nederlandse actualiteit (ja, ik weet het, op internationaal vlak wordt er druk vergaderd over milieu, ontwikkeling en verantwoordelijkheden... en Bruntland is erbij...). Mij gaat het hier om dit ons land en de ad hocheid van Duyvendak's verhaal..