25 okt. 2007

milieumaatregelen kabinet hebben geen effect

(Van de NOS site) De milieumaatregelen die het kabinet via de belasting het komende jaar wil nemen, hebben amper effect. Dat stelt het Milieu en Natuur Planbureau, dat de maatregelen voor het kabinet bekeek. Met de maatregelen wordt een verlaging van de broeikasgassen bereikt van niet meer dan 1 procent.

Het kabinet wil de uitstoot van de schadelijke gassen in 2020 met 30 procent hebben verlaagd. Dat betekent dat er veel meer maatregelen tegen de vervuiling moeten komen. Bij de maatregelen die het MNP heeft doorgerekend zit de wijziging van de belasting op auto's en de heffing op vliegtickets die er volgend jaar komt.

Het NMP heeft ook een milieubalans gemaakt, waarvan ik een aantal conclusies belangrijk vindt:
  • Milieuvriendelijke trends wel in opinie maar niet in consumptie.Lees meer
  • Knelpunten voor natuur op land zijn stikstofdepositie, verdroging en versnippering. Lees meer
  • Verder terugdringen van broeikasgassen na 2012 leidt tot forse beleidsopgave. Lees meer
  • Geluidknelpunten afgenomen maar stilte schaarser.Lees meer
  • Luchtkwaliteit verbetert; doelstellingen komen in de komende 10 jaar in zicht.Lees meer
  • Milieu en economie ontkoppelen, behalve voor de CO2-emissie en geluid.Lees meer
  • Benutten van milieugebruiksruimte maakt beleid complex.Lees meer
  • Huidig beleid veelal onvoldoende om milieudoelen te halen. Lees meer

Geen opmerkingen: