31 okt. 2007

Waar heb ik het over in de Commissie Fysiek (oktober)

In de commissie fysiek van november komen de Afvalstoffenheffing 2008 en
Meerjarenprogramma Openbare Ruimte (MOR) 2008-2012 op de agenda. Belangrijke zaken waarover ik hier later zeker terugkom.

Maar wat gebeurde er toch weer veel in de Commissie fysiek van oktober!

Streng en Schoon – Eerlijk delen in een schoon land
De proef ging over het dagelijks ophalen van grof vuil naast de containers. Die nu voor veel overlast zorgen. Het Dagelijks Bestuur wil een extra wagen inzetten voor deze klus.

Ik ben positief over voorstellen waar de wijk schoner van wordt en waarbij bewoners die verantwoordelijkheid nemen worden beloond en de vervuiler wordt aangepakt. Uit onderzoek blijkt dat het dagelijks ophalen bijdraagt aan het schoonhouden van de buurt, het voorkomen van zwerfvuil en ophoping van grofvuil, en het vergemakkelijken van handhaving. GroenLinks vindt echter ook dat het zo moet blijven dat bewoners die op het juiste moment grofvuil aanbieden, adoptieouders van afvallocaties en de schoonmaakteams voordeel dienen te hebben van deze aanpak. Bijvoorbeeld door vaker te vegen op geadopteerde afvallocaties. Het DB moet rekening houden met deze positieve benaderingen bij het uitwerken van het plan.

We kunnen ons dus vinden in het voorstel, maar ik ben nog steeds van mening dat de titel gewijzigd zou moeten worden in ‘Schoon en beloon’ en degenen die de straat schoonhouden beloond worden i.p.v. dat er alleen tegemoet gekomen wordt aan vervuilers door continu vuil op te halen.

Ik werd door D66 nogal aangevallen op hun paradepaardje IJburg en Oostelijkhavengebied. GroenLinks richt zich echter op het gehele stadsdeel, wat D66 misschien niet doet...? Zie bijvoorbeeld het raadsgesprek wat Astrid over IJburg samen met de andere fracties organiseert. Ik vind het niet ongewoon dat Zeeburgse gelden worden ingezet ter verbetering van de situatie in specifieke gebieden, in dit geval in de Indische Buurt en een deel van het Oostelijk Havengebied. Op andere terreinen heeft het Oostelijk Havengebied en IJburg weer meer profijt.

Panama - wel/niet
Ook een hele lange discussie over Panama. Het besluit van Gedeputeerde Staten om geen goedkeuring van horecacategorie VI te geven stelde het DB teleur. Een van de opties is om een nieuw Bestemmingsplan te maken voor het gedeelte rondom Panama. Een andere optie is om Panama een artikel 19 procedure te laten starten. De derde optie (waar GroenLinks, DB en Centrale Stad geen voorstander van zijn) is om zich neer te leggen bij de huidige stand van zaken.

GroenLinks is voorstander van een structurele oplossing, namelijk een nieuw Bestemmingsplan rondom Panama, het uitvoeren van de wettelijk verplichte metingen en onderzoeken en het zoeken van een tussentijdse (wettelijk correcte) oplossing in overleg met Panama en de bewoners.

De PVDA en de SP emmerden maar door over de toegezegde slagboom voor de betrokken bewoners. Wij vinden, en vinden nog steeds dat deze belofte door het stadsdeel dient te worden ingelost.

Borden Flevopark - wel/niet
We brachten, n.a.v. onze fietstocht in dat er nog borden met “verboden te fietsen” staan op de fietsroute in het Flevopark.

De Schellingwouderbrug (veiligheid, verlichting, diervriendelijkheid en graffiti)
De altijd betrokken Toon Weijenborg van Camping Zeeburg was er om zijn mening te geven over renovatie van de voor hem belangrijke brug. Jammer genoeg kon hij de benodigde informatie niet op tijd, en goed verkrijgen: de wethouder zou snel "het"signaal oppakken.

GroenLinks is positief over de plannen. Maar we vroegen ons af of het mogelijk was om alvast geld te reserveren voor na de onderhoudsvrije periode. De wethouder vondt van niet. De verkeersveiligheid (brommers, fietsers, voetgangers) zijn voor ons erg van belang, maar ook de wijze van verlichting, het betrekken van omwonenden en de camping, maar ook de diervriendelijkheid (hoe zit het met de roosters?) van de brug. De wethouder zegde toe aan GroenLinks dat de officiƫle graffiti-plaatsen op de bruggen behouden blijven.

Autoloze zondag -welles/nietes
De andere partijen blijven maar hameren op de autoloze zondag, en zo wordt het toch symboolpolitiek. Want de dag staat nu echt symbool voor de tegengestelde belangen: Bewustwording tegenover behoudendheid t.o.v. de klimaatproblematiek.

De VVD ging heel lang door over de plaats van het hek aan de rand van het stadsdeel en over de reactie van Herrema op het standpunt van zeeburg over de autoloze zondag. Op hun initiatief gaat er een boze brief naar wethouder Herrema. Maar waarover? Tja soms lijken wij politici net kinderen.

Wij hebben de brief niet ondertekend. Ons voorstel om Herrema uit te nodigen voor een gesprek werd bovendien niet gehonoreerd.

Het raadsadres van mijnheer Biesterbos over de autoloze zondag wordt helaas voorgelegd in voorgelegd in de komende commissie Sociaal. Ik hoop dat ik aanwezig kan zijn.

Motie "de Nacht van de Nacht
De motie van GroenLinks ‘de Nacht van de nacht’ werd met 12 tegen 7 stemmen aangenomen. Met als tegenprestatie dat wij nog met een initiatiefvoorstel over de nacht komen.

Voor waren: Groenlinks, SP, D66, Bert Pots, Adri van den Dries, Mustapha Aemarouch (PvdA) en Dirk Hanke (VVD). Tegen stemden: Sander Luiijf, Natalie Kramp, Peter Sijtsma, Jan Rumph, Linda Maasdijk (PvdA), Olav Wagenaar en Jan Stronks (VVD).

En dat was het dan alweer. Op naar november!

Geen opmerkingen: