22 nov. 2007

IJtram, IJopener, fietsparkeren, Flevoparkbad en Kop van Java

De begrotingbespreking is geweest, en er valt veel over te vertellen.
Cybersoek, Vonk en de IJopener kunnen opgelucht ademen, want voor hen stond het voortbestaan op het spel, de GroenLinks raadsleden hebben daarvoor succesvol gestreden.

We hadden ook nog goede ideeen voor een onderzoek naar de overkapping van het Flevoparkbad, en het geschikt maken van dit bad voor gehandicapten, dit heeft het dagelijks bestuur overgenomen. Het Dagelijks bestuur heeft ook toegezegd nog in deze bestuursperiode een beslissing voor te leggen over de toekomst van de Kop van Java

De GroenLinks moties fietsparkeren (samen met de PVDA) over tram 26 (samen met VVD en PVDA), de afvalstoffenheffing (samen met PVDA en VVD) en de buurtkrant zijn erdoor.

Maar ook moties en amendementen waar we tegen waren, kwamen er door, zoals over winkelcentrum Brazilie (PVDA/VVD). De VVD motie over luchtkwaliteit (o.a. geen A-tarief in de binnenstad) is aangehouden tot de discussie hierover gevoerd wordt in de raad. Daarnaast heeft de autoloze zondag het weer niet gehaald, een motie over GroenLinks hierover kwam niet ver. Tja......

Fietsparkeren
Een substantieel deel van de € 100.000, gereserveerd voor onderhoud is gereserveerd voor het verbeteren van fietsparkeren. Bij de voorjaarsnota komen we terug op het fietsparkeren ( en de besteding van bovengenoemd geld), naar aanleiding van een PVDA/GroenLinksnotitie fietsparkeerbeleid

IJtram
Het dagelijks Bestuur is opgedragen uitdrukkelijk met de centrale stad in gesprek te gaan over:
  • Het vergroten van het aantal fietsen dat meegenomen mag worden in tram 26-
  • Het vergroten van het aantal kinderwagens dat meegenomen mag worden in tram 26;
  • Het toegankelijker maken van tram 26 en in- en uitstaphaltes voor gehandicapten;

Buurtkrant (IJopener)

Er is 10.000 euro gereserveerd voor de subsidie van de IJopener.

Geen opmerkingen: