13 nov. 2007

Keer Wilders de Linker wang toeIk merk dat ik het rustiger aan moet doen, vanavond politieke markt, morgen een interview in het Historisch Cafe (ik interview over de revolutieverzamelaar) en ondertussen de begroting. En eigenlijk wil ik weer het stadsdeel in om naar een aantal bijeenkomsten te gaan en te luisteren.
Over luisteren gesproken Zelf ben ik altijd geinteresseerd in wat de Linker Wang doet.

De Linker Wang is een platform voor mensen op het grensvlak van geloof en progressieve, groene politiek.
Ik zette vandaag mijn handtekening op hun site Keer Wilders de Linker Wang toe.

Geert Wilders roept op tot een Koranverbod in Nederland. De Koran is voor moslims wat de Thora en Talmud is voor joden of de Bijbel voor christenen. Hij wil moslims in Nederland de bron van hun zingeving en geloof ontnemen.
Geert Wilders is in Nederland het toonbeeld van een misinterpretatie van de joods-christelijke traditie waar hij voor meent op te komen. Een van de pijlers van deze traditie is niet angst, maar liefde en dus een gastvrije bejegening van vreemdelingen in ons midden. Nederland heeft bovendien als natie een traditie van vrijzinnigheid en tolerantie die hervonden moet worden in plaats van aangevallen.
Als religieus ge├»nspireerde 'buren' kunnen wij Wilders’ aanval niet toelaten. De ervaring leert dat intolerantie groeit als het wordt genegeerd. Discussie heeft nauwelijks zin. We proberen niet met gelijke munt te betalen. We beogen hem met respect te behandelen, maar uiten onze schaamte voor zijn voorstellen. In de traditie van geweldloos verzet willen wij gaan staan tussen hem en degene die hij raakt met zijn onwaardige aanval.
Wilders de linker wang toekeren staat voor de keuze voor het bestaansrecht van ieder mens, met welk geloof of welke overtuiging dan ook. Wie aan de religieuze inspiratiebronnen van anderen komt, komt aan de onze.

Geen opmerkingen: