16 nov. 2007

Verwilderd: drie man en een halve paardenkop zijn een cordon sanitaire

De heer Fritsma (PVV):
Voorzitter. Mensen die niet crimineel zijn en die onze kernwaarden delen, worden met onze visie niet uitgezet.
De heer Spekman (PvdA):
Iedere moslim deelt dus niet uw kernwaarden. Iedere moslim heeft niet het vermogen om te leven zoals wij dat hier doen.
De heer Fritsma (PVV):
Ik heb het niet over iedere moslim. Er zijn problemen met een grote groep. Ik zeg niet dat er problemen zijn met iedere moslim.
De heer Spekman (PvdA):
Maar u zegt: er mag absoluut geen moslim meer bijkomen …
De heer Fritsma (PVV):
Klopt!
-----

De heer Van Haersma Buma (CDA):
Mag ik de heer Fritsma nog een vraag stellen, voorzitter?
De voorzitter:
Een heel korte vraag.
De heer Van Haersma Buma (CDA):
Ik geef toe dat dit een raar tijdstip is voor deze discussie, maar de uitspraken van de heer Fritsma zijn zodanig dat zij niet onbesproken kunnen blijven. Mijnheer Fritsma, een christen uit Turkije komt er niet in?
De heer Fritsma (PVV):
Nee, want de immigratiestop geldt niet voor christenen. Het is een moslimimmigratiestop. U kunt wel blijven zoeken naar definities en voorwaarden, maar dat is niet nodig.
-----
De heer De Wit (SP):
Ik doe dit niet graag, omdat ik vind dat elke fractie de motie moet kunnen indienen die het van belang vindt, maar een discriminerende motie wil ik niet geacht worden te steunen. Mijn fractie trekt de steun die de heer Fritsma gevraagd heeft voor deze motie, bij dezen in.
De heer Van Haersma Buma (CDA):
Mijn fractie had die steun niet uitgesproken.
Mevrouw Azough (GroenLinks):
Dat geldt ook voor mijn fractie. Deze motie hoort niet in een democratische rechtstaat.
De heer Spekman (PvdA):
Dat geldt ook voor mijn fractie. Ik vind het een schande.
De heer Anker (ChristenUnie):
Ik hield mijn hand bewust omlaag.
De heer Kamp (VVD):
Wij hebben deze motie ook niet gesteund.
De heer Pechtold (D66):
Ik heb niet mijn hand opgestoken bij deze motie.


Moties worden pas behandeld als vijf aanwezige Kamerleden daarmee instemmen. Dat gebeurt bijna altijd, maar deze keer wees de Kamer het verzoek af....

Het weledelijke kamerlid Wilders veroordeelt het besluit van de andere fracties in het parlement om een motie over een immigratiestop voor moslims niet in behandeling te nemen.

Mijnheer Wilders vindt dat er een cordon sanitaire rond PVV aan het ontstaan is. Natuurlijk overdreven aangezien het Vlaamse cordon veel verder gaat.
Wilders sprak vrijdag zijn afschuw uit over de gang van zaken. De PVV zegt de opstelling van de collega-volksvertegenwoordigers niet te accepteren. De partij zal volgende week een ordedebat over de kwestie aanvragen.


Dan kan het heerschap zijn borst al natmaken, denk ik...

------
De grootste, uhm, wapenfeiten van de afgelopen maand van de PVV:


14 nov. PVV wil ongewenste vreemdelingen actief verwijderen
13 nov. Wilders (PVV) vindt dat Nederland moet stoppen met de hulp aan islamitische landen waar de sharia wordt toegepast
8 nov. Wilders (PvdV) en Voordewind (ChristenUnie) willen dat de Nederlandse ambassade in Israƫl van Tel Aviv naar Jerusalem wordt verplaatst.
7 nov. Wilders vindt het mensenrechtenbeleid van het kabinet een farce vanwege steun aan "sharia-landen".
6 nov PVV’er Fritsma wenst bij de vreemdelingenwet zich niet door Europa de wet voor te laten schrijven
6 nov PVV wil wonen in recreatiewoningen legaliseren
6 nov PVV wil geen Islamcoryfee in universiteit Leiden
5 nov. Fritsma (PVV) vraagt per motie om immigranten hun verblijfsvergunning af te nemen als zij geen inburgeringscursus beginnen of afronden
1 nov PVV’er Brinkman vint actieplan radicalisering weggegooid geld
31 okt PVV’er Agema pleit ervoor om ouders en plegers van meisjesbesnijdenis te denaturaliseren en het land uit te zetten
30 okt PVV’er Agema wil weten welk ongewenst gedrag een jongere moet vertonen om geplaatst te kunnen worden in een heropevoedingscampus.
30 okt. Fritsma (PVV): iemand die niet bereid is om zonder boerka te werken, mag geen bijstandsuitkering krijgen.

etc. etc. etc.

Geen opmerkingen: