21 dec. 2007

Amsterdamse milieuzone voor vrachtverkeer

Vanaf 1 oktober 2008 treedt in Amsterdam een grote milieuzone voor vrachtverkeer in werking. Lijkt me een klein succesje!

Het convenant ‘Milieuzone Goederenvervoer Amsterdam’ is ondertekend door GroenLinks wethouder Marijke Vos (Milieu) en drie ondernemersorganisaties uit het bedrijfsleven: Verladersorganisatie EVO, Ondernemersorganisatie ORAM en Transport en Logistiek Nederland (TLN). De milieuzone gaat gelden binnen de ring A10, ten zuiden van het IJ, met uitzondering van enkele bedrijventerreinen. De uitstoot van schadelijke stoffen wordt door deze maatregel hopelijk met 15% teruggedrongen in 2010 ten opzichte van 2005.

Doorstroming van het verkeer, makkelijkere bevoorrading, in deze zone worden straks alleen vrachtwagens toegelaten die aan strenge milieueisen voldoen. In 2008 worden alleen nog voertuigen toegestaan met minimaal Euro II dieselmotor en roetfilter. Vanaf 2010 worden alleen voertuigen toegestaan met minimaal Euro IV dieselmotor en Euro III dieselmotor met roetfilter die niet ouder is dan acht jaar. Deze normen komen overeen met die uit het landelijke convenant ‘Schone vrachtauto’s en milieuzonering’.

Het begin van de milieuzone zal worden gemarkeerd door verkeersborden. De registratie van kentekens is vanaf medio 2009 door camera’s. Tot die tijd zullen buitengewoon opsporingsambtenaren de zone handhaven. Uiteindelijk worden ongeveer zestig camera’s bij de afritten en onderdoorgangen van de ring A10 geplaatst.

Geen opmerkingen: