10 jan. 2008

D66 stemt graag JA, de SP is toch die NEE partij


Na de fractievergadering van gisteren had ik nog wat tijd over, en ik maakte vlug een oogharenanalyse van de stemmingen in de raad tussen november 2006 en november 2007. Ik kreeg zo vlug niet de stemming van mei 2007 boven water en ook november 2007 staat er nog niet goed in. Dat is jammer want dat ging over de stemmingen van de begroting. Die zal ik dus later nog een keer moeten toevoegen. Toch bekeek ik 97 stemmingen in die periode (amendementen en besluiten)

Maar wat blijkt....wellicht gooi ik nu glazen in. Oppositiepartij D66 is de trouwste JA stemmer (91% voor, 9% tegen), niet ver verwijderd van PVDA (90% voor) en VVD (89%).

Stem Nee- partij de SP sluit het hek met een respectabele 81% voor en 19% tegen. Ik moet toegeven, op het eerste oog stemmen ze bijna altijd tegen als het over het sociale domein gaat, en natuurlijk stemmen ze trouw tegen de begroting. Daarnaast stemmen zij vaak voor hun eigen moties, maar stemmen op dat moment de andere partijen tegen.

Tegen de moties van de SP, maar zeker ook tegen die van GroenLinks wordt dus het vaakst tegen gestemd door de andere partijen, vandaar het percentage van ongeveer 10% tegen stemmen van de 3 gebroeders VVD, D66 en PVDA.

Mijn eigen partij krijgt zijn respectable 4 positie in het rijtje door ook verschil van mening met de SP, maar dus ook met de andere partijen, waaronder ook de coalitiepartijen PVDA en VVD. Dat zijn vaak echt meningsverschillen (milieu, financien, openbare ruimte) maar vaak omdat we de moties overbodig vinden na harde toezeggingen door het Dagelijks Bestuur van Zeeburg
De stemverhoudingen zijn door de overgrote meerderheid (9 van de 21 zetels) van de PVDA een beetje verpest. Het is bijna altijd zo dat als de PVDA JA stemt (en dat is dus 9 van de 10 keer) het dus ook Ja wordt.

Maar ik heb 3 stemmingen even er buiten gehouden, dat waren momenten waar de fracties van PVDA en/of VVD verdeeld stemden. De beroemde VVD motie over het statiepotret, de GL motie nacht van de nacht en de PVDA motie over Panama.

Het is een oogharen analyse, dus verschikkelijk ongenuanceerd, maar een leuke overpeinzing nu we weer gezond aan de slag gaan als raad in het nieuwe (duale) jaar.
Ik kijk uit naar het debat over Brazilïe aanstaande maandag. Eens kijken of de andere partijen nu eindelijk willen kiezen en instemmen met de kwaliteitsverhoging van het gebied.

Geen opmerkingen: