30 jan. 2008

GroenLinks geschokt door verzwegen wanbeleid bij VWA; dieren de dupe

De minister moet meteen ingrijpen bij de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). Uit het vandaag uitgelekte interne evaluatierapport van de VWA uit januari 2007 blijkt dat de VWA ernstig tekortschiet in het toezicht op het naleven van de regels voor dierenwelzijn. Vervoerders van levende dieren overtreden – met medeweten van de VWA – op grote schaal de regels, met als gevolg ernstige problemen met dierenwelzijn. GroenLinks is boos en onthutst, zowel over de overtredingen op zich, als dat het rapport is achtergehouden.

De minister is al een jaar op de hoogte zonder in actie te komen. Morgen is er een debat met de minister over de VWA. Daar zal GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent minister Verburg om opheldering én actie vragen.

Uit het rapport rijst het beeld op van structureel tekortschietende handhaving en een bedrijvensector die niet bereid is de regels na te leven. De misstanden bij veetransporten die Varkens in Nood en Dier en Recht deze zomer aan het licht brachten (zoals de met bloed druipende vrachtwagen), blijken structureel te zijn. Minister Verburg deed het tot nu toe steeds af als incidenten, maar dat is nu niet meer houdbaar. In het rapport staat over het veevervoer letterlijk:

het toezicht heeft, ondanks constateringen van ernstige overtredingen, nooit geleid tot effectieve handhavingsacties” en “de beleidsregels dierenwelzijn zijn nooit ten uitvoer gebracht.

Ook bij de slachterijen onderkent de VWA dat er sprake is van misstanden met dierenwelzijn:
Met name in varkensslachterijen kunnen dieren levend in de broeibakken terchtkomen zonder dat dit opgemerkt wordt. [] Bij pluimvee kan het gebeuren dat de dieren door onvoldoende verdoving niet goed aangesneden worden.”

Op vragen die GroenLinks hierover stelde, antwoordde minister Veerman in december 2006 dat er niets aan de hand was: “Nederland voldoet aan alle EU-voorschriften”. Naar nu blijkt waren het ministerie en de VWA wel degelijk op de hoogte van problemen. Het rapport is al uit januari 2007, maar de Tweede Kamer is hier nooit over geïnformeerd.

De Tweede Kamer debatteertVandaag om 17.00 uur met minister Verburg over de VWA.
Het uitgelekte rapport van de VWA is te downloaden op de site van Varkens in Nood

Geen opmerkingen: