5 mrt. 2008

Veiligheid in Zeeburg; jeugd en geweld achter de voordeur

Dankzij de inzet van preventieve maatregelen, samenwerking en het resultaat telt, lijkt het aantal misdrijven binnen het stadsdeel te dalen. Echter geweld achter de voordeur, toename van gebruik van geweld, en de groei van jeugdcriminaliteit baart zorgen. Dat is de conclusie die ik voor mezelf heb gemaakt, na de politieke avond van gisteren.

En onze inspanningen moeten verdubbeld worden, want bijna de helft van Amsterdamse jongeren die deelnemen aan een project voor probleemjeugd vervalt uiteindelijk weer in crimineel gedrag. Het blijkt dat bijna een derde van het totale aantal behandelde jongeren binnen een jaar al weer de fout ingaat.

Wat me nog meer zorgen baarde was de intentie van de politie (en dus ook het bestuur) om preventief fouilleren in Zeeburg mogelijk te maken. Echt een aandachtspunt waar volgens mij als GroenLinkser het laatste woord nog niet is gesproken.

De politie was er om zich te presenteren, de straatcoach organisatie was er, en nog veel meer.
Bezorgde mensen spraken over de zorg die ze hadden over de kwaliteit van het welzijn in het stadsdeel, en Mellouki Cadat presenteerde de denktank sociale cohesie, en de fototentoonstelling in het stadsdeelkantoor. Leuke ideeen waar ik hoop dat ik wellicht ook een steentje aan kan bijdragen

Kortom een avond die inspireerde om verder te gaan met het GroenLinks initiatieven tegen geweld achter de voordeur, en de voorbereiding op de discussie in de raad over cameratoezicht in Zeeburg. Plus natuurlijk de ontwikkelingen in de buurt op het gebied van welzijn kritisch te volgen.

Geen opmerkingen: