5 mrt. 2008

Groenevingers in Zeeburg: zorg voor groen in je straat

Ik vind dit zo belangrijk: ik neem het integraal over op mijn blog! en kijk trouwens ook eens naar de ooievaarpaal!

In stadsdeel Zeeburg komt in sommige wijken relatief weinig groen voor. Velen vinden dit een gemis, zo ook het stadsdeelbestuur. Daarom wil Zeeburg het openbare groen uitbreiden. Dat kan onder meer door de aanleg van geveltuinen en het plaatsen van bloembakken. Het versterkt het groene aanzicht van Zeeburg en vergroot de betrokkenheid van de bewoners bij hun woonomgeving.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor bewoners om zelf te zorgen voor meer groen in de buurt. Deze mogelijkheden zijn:
geveltuinen
kadetuinen
groene daken


Geveltuinen
Een geveltuin is een strook grond voor de gevel van de woning waar bewoners zorg dragen voor een groene invulling. Deze strook kan bestaan uit potten en plantenbakken die op de verharding staan. Het is ook mogelijk om in de betreffende strook de bestrating te verwijderen en de planten in de 'volle' grond te zetten.

Geveltuin zelf aanleggen
De mogelijkheid bestaat om een geveltuin zelf aan te leggen. Het stadsdeel stelt jaarlijks voor vijftig tuinen het benodigde bestratingsmateriaal beschikbaar. Als u zelf een geveltuin wilt aanleggen, kunt u het hele jaar een verzoek indienen bij het stadsdeel met behulp van het aanvraagformulier. Na een telefonische afspraak kunt u het bestratingsmateriaal gratis afhalen bij de stadsdeelwerf, Cruquiusweg 92. Het secretariaat van de stadsdeelwerf is bereikbaar op tel. (020) 608 0310 of 0394.

Geveltuin laten aanleggen
Als een bewoner de geveltuin niet zelf kan of wil aanleggen dan kan het stadsdeel dit doen. Per jaar worden maximaal vijftig aanvragen tegen betaling uitgevoerd. De kosten voor het laten aanleggen bedragen € 100 per geveltuin. Voor houders van een stadspas zijn de kosten € 50. Jaarlijks worden de geveltuinen in de maand april aangelegd.
U kunt het laten aanleggen van een geveltuin tot 1 april 2008 aanvragen via het digitale aanvraagformulier. De betaling van de kosten moet op 1 april door het stadsdeel zijn ontvangen. U kunt de kosten overmaken naar giro 4594329 ten name van Stadsdeel onder vermelding van 'Aanleg geveltuin + naam en adres'.
Richtlijnen voor geveltuinen en hangende tuinen

Steigertuin op de Borneokade
Steiger- en kadetuinen
Woonbootbewoners hebben de mogelijkheid een steiger- en/of kadetuin te realiseren. Een dergelijke tuin bestaat uit een aantal grote bloembakken en –potten op een steiger of kade.
Richtlijnen voor kade- en steigertuinen

Groene daken
Er bestaat een grote verscheidenheid aan groene daken. Soms bestaat de tuin uit een klein balkon met bloembakken de andere keer betreft het een dakbedekking van gras of vetplanten. Tegenwoordig worden ook parkeerdekken ingericht als tuin. Deze tuinen kunnen qua onderhoud extensief zijn, maar ook intensief, van niet beloopbaar, tot een openbare tuin of park.
De verscheidenheid aan vormen geeft ook aan dat er geen eensluidende richtlijnen zijn. Centraal bij groene daken staat de veiligheid. Het balkon of dak mag niet te zwaar worden belast en er mag geen materiaal naar beneden kunnen vallen.
Indien bewoners graag willen overgaan tot de aanleg van een groen dak zijn er een aantal wettelijke bepalingen waar ze zich aan dienen te houden. Deze worden in de onderstaande link kort genoemd om te voorkomen dat bewoners pas in een laat stadium over deze bepalingen worden geïnformeerd.
Bepalingen groene daken

Geen opmerkingen: