19 mrt. 2008

Verwilderd: racisme is te eng

Op Geen Commentaar een excercitie door uitspraken van de heer Wilders het woord Moslims vervangen door joden. Daardoor komt de uitspraken van dat Tweede Kamer lid erg hard aan. En zie je het punt wat Harry de Winter maakt. Het Tweede Kamerlid moet in retraite om de de hoogtepunten van de europese waarden, cultuur en ontwikkeling te bestuderen. Als hij als verlicht persoon terugkomt, spreekt hij wellicht een andere taal.

Ik bedenk me dat als je de zaak volledig bekijkt vanuit de strijd tegen racisme, je eigen positieve idelogie en waarden wellicht laat verpieteren.
Een racist doet zijn uitspraken vanuit een suporiteitsgevoel met als doel zijn eigen machtspositie te verstevigen of te behouden. Een strijd tegen dat suporiteitsgevoel, of die machtspositie gaat wellicht voorbij over waar de discussie over moet gaan, internationale solidariteit en vrijheid, samenleven, nieuwe vormen van dialoog, relatie staat-maatschappij en burgerschap.

We moeten ons uitspreken over Internationale solidariteit; over de wereldorde en de machtsverhoudingen, bijvoorbeeld de relatie tussen arm en rijk, tussen conflictvrije en conflictgebieden en de relatie tussen internationale problemen en nationale kwesties. Bijvoorbeeld de kwestie Israel of Irak, of Tibet

Wat betekent Vrijheid voor ons? Hoe de universele mens zich kan ontwikkelen en leven (grondrechten in hun schitterendse schittering), bijvoorbeeld wat betekent vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie, of wat betekent de vrijheid van de persoon om zich overal in de wereld te vestigen en te leven (immigratie en migratie)?

Hoe richten we Samenleven en dialoog in de 21e eeuw in: wat zijn de vernieuwde vormen van de inrichting van onze eigen maatschappij en een ontwikkeling van de waarden waar zij op gegrondvest is. Hoe bediscussieren wij maatschappelijke kwesties? Verloopt de discussie over maatschappelijke problemen, zoals armoede en verloedering, of veiligheid op een eerlijke, logische en vrije manier?

Bestaat Burgerschap en welke relatie is noodzakelijk tussen staat en maatschappij?
Wat is de 21e eeuwse vorm van burgerschap, wat zijn de nieuwe kerntaken van de politiek en verloopt sturing en dialoog? Kan en moet een politicus of bestuurder zich uit te spreken over de inhoud geloof en de persoonlijke sfeer van ieder mens? En op welke manier, en met welk doel?

etc. etc. etc.

Geen opmerkingen: