6 apr. 2008

Groen moet je doen! Politieke avond 8 april


Slechts 13 stemmen in mijn poll over wat heeft de hoogste prioriteit voor GroenLinks zou moeten zijn, maar met kop en schouders komt Groen moet je doen! (53%) naar boven, met als beste 2de "Van alles een beetje, eigenlijk..." (38%). In ieder geval een goede stimulans om op de Politieke avond van 8 april het eens flink over milieubeleid te hebben!

Politieke avond 8 april
GroenLinks Zeeburg nodigt u van harte uit op de politieke avond van 8 april, die in het teken staat van milieu. De stadsdeelraad van Zeeburg gaat vanaf 20.00 uur in gesprek met een ieder die woont of werkt in Zeeburg.

U bent van harte welkom om uw mening te laten horen of om mee te doen aan de informatieve sessies.Informatieve sessie: milieubeleidOm 20.30 uur start in de raadszaal een informatieve sessie over milieubeleid in Zeeburg. Met een presentatie, discussie in groepjes, en een plenair slotdebat. Mogelijke onderwerpen voor de gesprekken zijn:
  • Duurzaamheid
  • Klimaat- en energiebeleid
  • Luchtkwaliteit
Verder ook specifiek: wat kunnen burgers en anderen doen, wat kan de overheid doen, wat en hoe kan of moet het stadsdeel al dan niet stimuleren? Met aandacht voor: wat kan het stadsdeel aanvullen op stedelijk beleid? Wat zijn belemmeringen voor een goede beleidsuitvoering en hoe kunnen die worden aangepakt?Wandelgangen.

En verder heeft u in de wandelgangen vanzelfsprekend de gelegenheid om met alle aanwezigen van gedachten te wisselen. In de hal van het stadsdeelkantoor kunt u gedurende de hele avond op informele wijze in gesprek gaan met raadsleden, bestuurders, ambtenaren, medebewoners of andere bezoekers van de politieke avond.

Deelname
U bent van harte welkom om aan deze avond deel te nemen. U kunt gewoon binnenlopen op de Cruquiusweg 5. Alleen als u spreektijd wilt in de sprekershoek moet u zich even melden bij de griffie van Zeeburg, via telefoonnummer (020) 608 0365 of het aanmeldingsformulier.

Geen opmerkingen: